Tag Archives: College of Statistics 2

Trường Cao đẳng Thống kê II

Tên trường: Cao đẳng Thống kê II Tên tiếng Anh: College of Statistics II Loại trường: Công lập Mã tuyển sinh: CDT4803 Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]