Tag Archives: College of Industrial and Constructional

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Tên tiếng Anh: College of Industrial and Constructionl (CIC) Mã trường: CDT1703 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào […]