Tag Archives: Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Yên Bái Tên tiếng Anh: Yen Bai Teacher Training College Mã trường: C13 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Liên kết Quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]