Tag Archives: Cao đẳng sư phạm Hà Giang

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Tên trường: Cao đẳng sư phạm Hà Giang Tên tiếng Anh: Ha Giang College of Education Mã trường: C05 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Liên kết Quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]