Tag Archives: Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng

Trường Cao đẳng nghề số 2 Bộ Quốc phòng

Tên trường: Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng Tên tiếng Anh: Ministry of National Defence – The Vocational College No.3 Mã trường: CDT0303 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung […]