Tag Archives: Cao đẳng Nghề Phú Thọ

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Tên trường: Cao đẳng Nghề Phú Thọ Mã trường: Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Khung chương trình Các nghề đào […]