Tag Archives: Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La Tên tiếng Anh: Mã trường: CDD 1401 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Khung […]