Tag Archives: Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Mã trường: CDT0404 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào […]