Tag Archives: Cao đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (Cơ sở Hải Phòng)

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi Polytechnic College Mã trường: CDD 0308 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]

Trường Cao đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Tên tiếng anh: Hanoi Polytechnic College Mã trường: CDD 0308 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp […]