Tag Archives: Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Cộng đồng đồng Tháp

Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Mã trường: CDD5002 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ […]