Tag Archives: Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Tên trường: Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp Tên tiếng Anh: Vocational College of Agricultural Mechanics Mã trường: CDT1602 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]