Tag Archives: 75 Trần Nhân Tôn

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2

Tên trường: Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II Tên tiếng Anh: VOV Broadcasting College II (VOV College II) Mã trường: CDT0212 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Văn bằng 2 – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu […]