Tag Archives: 20 Tăng Nhơn Phú

Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

Tên trường: Cao đẳng Công thương TP.HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Industry and Trade College (HITU) Mã trường: CES Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung […]