Tin tuyển sinh

xét tuyển cao đẳng dược,cđ bách khoa hà nội xét tuyển học bạ

Đề nghị các trường nghề đẩy mạnh đào tạo trực tuyến ổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) vừa có công văn gởi các sở LĐTB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đảm bảo công tác tuyển sinh, đào tạo khi dịch COVID 19 vẫn phức tạp.

Theo đó, tổng cục này yêu cầu các trường nghề nhanh số hóa các môn học, tài liệu giảng dạy và đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trong và sau dịch bệnh COVID 19.

Bên cạnh đó, các trường nghề cần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến (E-learning). Tổng cục cũng khuyến khích giáo viên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử cho các nội dung, môn học được phân công. Đặc biệt, hoạt động này được tính vào thời gian nghiên cứu khoa học theo chế độ làm việc của giáo viên.
>> Đăng ký dự tuyển trường nghề sẽ tiện lợi hơn qua kênh trực tuyến
>> Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyển sinh online
>> Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyển sinh qua facebook, zalo
Ngoài ra, các trường cũng được yêu cầu xây dựng hệ thống liên lạc điện tử, trực tuyến với các nhóm học sinh, sinh viên của trường nhằm thường xuyên giữ liên lạc, cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn học tập.
Về công tác tuyển sinh năm 2020, tổng cục yêu cầu các cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng số lượng, nâng cao chất lượng tuyển sinh, gắn với tuyển dụng, việc làm sau tốt nghiệp...
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có công văn đề nghị các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường các giải pháp tuyển sinh, tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch covid-19 phức tạp.
Do đó, thứ nhất, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong năm 2020.
Cụ thể, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các đơn vị thiết lập các chuyên trang về tuyển sinh của các trường trên các trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, Viber, Zalo, ….) hoặc trên website của các trường để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh online
Bên cạnh đó, đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp cận đến nhiều đối tượng trên các trang mạng xã hội để dễ dàng trong việc tiếp cận và trao đổi thông tin tuyển sinh.
Xây dựng, bổ sung công cụ hỗ trợ trực tuyến (live chat) trên các website của trường và thường xuyên cử cán bộ, giáo viên quản lý, theo dõi nhằm kịp thời hỗ trợ người học trong việc tìm hiểu thông tin, tư vấn nghề nghiệp và đăng ký dự tuyển.
Đẩy mạnh việc đăng ký dự tuyển trực tuyến qua website của nhà trường hoặc trang tuyển sinh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (địa chỉ: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/). Cùng đó, thực hiện việc xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển trên các website của trường hoặc thông qua các thiết bị di động.
Đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khi chưa bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh covid-19.
Đăng ký dự tuyển trường nghề sẽ tiện lợi hơn qua kênh trực tuyến
Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2020 theo phương châm tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng; tuyển sinh gắn với tuyển dụng, việc làm sau tốt nghiệp của người học ở các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tuyển sinh trình độ trung cấp, Cao đẳng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động có tay nghề cao cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở vào học liên thông lên trình độ Cao đẳng đáp ứng mục tiêu phân luồng.
Các trường theo lĩnh vực, vùng miền, nghiên cứu, thiết lập ra nhóm trường liên kết tuyển sinh, xây dựng website chung để tổ chức tuyển sinh, xét tuyển trực tuyến; chia sẻ thông tin, dữ liệu về hồ sơ đăng ký tuyển sinh, đào tạo.
Thứ ba, tùy từng điều kiện cụ thể, các trường nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch, chương trình đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy cho phù hợp nếu tình hình dịch bệnh covid-19 còn kéo dài. Cụ thể, theo hướng sử dụng thời gian dự phòng (nếu có) hoặc giảm thời gian nghỉ hè vào thời gian học tập chính khóa; đẩy nhanh việc số hóa các nội dung, môn học, mô đun phù hợp để thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến (online) đối với các nội dung, môn học, mô đun phù hợp phục vụ công tác giảng dạy cả trong và sau dịch bệnh; xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning);
Khuyến khích giáo viên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử cho nội dung, môn học, mô đun được phân công phụ trách và được tính vào thời gian nghiên cứu khoa học theo chế độ làm việc của giáo viên.
Các trường xây dựng hệ thống liên lạc điện tử, trực tuyến với các nhóm học sinh, sinh viên theo khoa, khóa học… trên website của trường hoặc các trang mạng xã hội (live chat); thường xuyên giữ liên lạc với học sinh, sinh viên để cung cấp thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn học tập

dangkytuyensinh.edu.vn