Quân đội - Công an

Website chính cập nhập thông tin Danh Sách Tổng Hợp Các ĐH Khối Quân Đội - Bộ Quốc Phòng

Tổng hợp danh sách các trường học viện và đại học thuộc khối ngành Quân đội, Công an trên cả nước bao gồm tên trường và mã trường. Đối với các bạn thí sinh có nguyện vọng theo học khối ngành quân đội hay công an có thể xem danh sách để lựa chọn cho mình trường phù hợp nhất.

   Học viện Kỹ thuật Quân sự
   Học viện Quân Y
   Học viện Khoa học Quân sự
   Học viện Biên phòng
   Học viện Hậu cần
   Học viện Phòng không - Không quân
   Học viện Hải Quân
   Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)
   Trường Sĩ quan Lục quân 1
   Trường Sĩ quan Lục quân 2
   Trường Sĩ quan Pháo binh
   Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
   Trường Sĩ quan Đặc công
   Trường Sĩ quan Phòng Hóa
   Trường Sĩ quan Công binh
   Trường Sĩ quan Thông tin
   Trường Sĩ quan không quân
   Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội
   Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich  
   Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng
   Trường Cao đẳng Quân y 1 
    Trường Cao đẳng Quân y 2
   Học viện An ninh Nhân dân
   Học viện Cảnh sát Nhân dân
   Trường Đại học An ninh nhân dân
   Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
   Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

ĐH - HV Dân lập khu vực Hà Nội
ĐH - HV Dân lập khu vực Miền Bắc
ĐH - HV Dân lập khu vực Miền Trung & Tây Nguyên
ĐH - HV Dân lập khu vực TP. HCM
ĐH - HV Dân lập khu vực Miền Nam
ĐH - HV Dân lập khu vực Công An & Quân Đội

Tuyensinhtructuyen.edu.vn