Trường giới thiệu

Web thông tin Hv ĐH Công An Quân đội trung ương

Web thông tin Hv ĐH Công An Quân đội trung ương:Các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng thuộc Quân đội và Công an,Trường đại học, viện đại học, đại học, học viện và trường cao đẳng là các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có nhiều hình thức quản lý các cơ sở giáo dục này, có thể thuộc quản lý nhà nước (công lập) hoặc tư thục; có thể đào tạo tuyển sinh cả nước, theo vùng hay tỉnh. Dưới đây là danh sách các trường đại học, viện đại học, đại học, học viện và trường cao đẳng của Việt Nam.

 

TT

Mã trường

Tên trường Quân đội

1

KQH / DQH

   Học viện Kỹ thuật Quân sự

2

YQH / DYH

   Học viện Quân Y

3

NQH / DNH

   Học viện Khoa học Quân sự

4

BPH

   Học viện Biên phòng

5

HEH / HFH

   Học viện Hậu cần

6

PKH

   Học viện Phòng không - Không quân

7

HQH

   Học viện Hải Quân

8

LCH

   Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)

9

LAH

   Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn)

10

LBH

   Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ)

11

PBH

   Trường Sĩ quan Pháo binh

12

TGH

   Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

13

DCH

   Trường Sĩ quan Đặc công

14

HGH

   Trường Sĩ quan Phòng Hóa

15

SNH / ZCH

   Trường Sĩ quan Công binh

16

TTH / TCU

   Trường Sĩ quan Thông tin

17

KGH / KGC

   Trường Sĩ quan không quân

18

ZNH

   Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

19

VPH / ZPH

  Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich  

20

QPH

   Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng

21

COT

   Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

TT

Mã trường

Tên trường Công an

1

ANH

   Học viện An ninh Nhân dân

2

CSH

   Học viện Cảnh sát Nhân dân

3

ANS

   Trường Đại học An ninh nhân dân

4

CSS

   Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

5

PCH / PCS

   Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

6

HCB / HCN

   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

7

AD1

  Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I

8

AD2

  Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I

9

CD1

   Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

10

CD2

   Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) II

 


tuyensinhdaihoc.edu.vn