Trường giới thiệu

Video Giới thiệu các trường ĐH - Cao Đẳng năm 2014

Video Giới thiệu các trường ĐH - Cao Đẳng năm 2014 khu vực Thành phố Hà Nội, Hình Ảnh Thông tin Nhà Trường, Đại chỉ Nhà Trường, Giới thiệu các ngành đào tạo của trường,Địa điểm học tập

Ghi chú: Video Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập
TT
Mã trường
Tên trường
1
 
2
QHI
3
QHT
4
QHX
5
QHE
6
QHF
7
QHL
8
QHS
Video Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
9
QHY
10
QHQ
Video Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội)
11
NVH
12
TGC
13
HCP
14
BVH
Video Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
15
HCH
16
KMA
17
NHH
18
HQT
19
HPN
Video Học viện Phụ nữ Việt Nam
20
HVQ
Video Học viện Quản lý Giáo dục
21
HTC
Video Học viện Tài chính
22
HTN
Video Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
23
HYD
Video Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
24
BKA
25
LDA
Video Trường Đại học Công đoàn
26
GTA
Video Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
27
DCN
Video Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
28
VHD
29
DKH
Trường Đại học Dược Hà Nội
30
DDL
Trường Đại học Điện lực
31
GHA
Trường Đại học Giao thông vận tải
32
NHF
Trường Đại học Hà Nội
33
KCN
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
34
DKK
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
35
KHA
36
DKS
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
37
KTA
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
38
DLX
Trường Đại học Lao động Xã hội
39
LNH
Trường Đại học Lâm nghiệp
40
LPH
Trường Đại học Luật Hà Nội
41
MDA
Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
42
MTC
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
43
MCA
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu
44
MTH
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
45
NTH
46
DNV
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
47
NNH
Video Trường Học Viện Nông nghiệp Hà Nội
48
SKD
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh
49
SPH
50
GNT
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
51
TDH
Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội
52
DMT
53
TLA
Video Trường Đại học Thủy lợi
54
TMA
55
VHH
56
XDA
57
YHB
58
YTC
59
MHN
60
DDD
61
DPD
62
DTL
63
DDN
64
FPT
65
HBU
66
DQK
67
NTU
68
DBH
69
FBU
70
DTA
Trường Đại học Thành Tây (*)
71
TDD
72
DCQ
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)
 

tuyensinhdaihoc.edu.vn