Cao đẳng

Tuyển sinh 2020: Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội

Tuyển sinh 2021:Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội,Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Cao đẳng tại khu vực Tp. Hà Nội

Các trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội 2020
Năm 2020: Điểm chuẩn NV1 & Điểm xét NV2 Khu vực Hà Nội
Xét điểm cao đẳng chính quy dưới điểm sàn năm 2020
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Trường Cao đẳng Truyền hình
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị
Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà
Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa
Trường Cao đẳng Đại Việt
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Trường Cao đẳng Hải Dương
Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
Trường Cao đẳng Công nghiệp In
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

chamsoccongdong.com