Thị trường lao động

Tuyển dụng công chức: Không được phân biệt tại chức hay chính quy

Tuyển dụng công chức: Không được phân biệt tại chức hay chính quy,Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh Cải cách hành chính, Cải cách chế độ công vụ, công chức, Bộ Nội vụ cho biết một số địa phương còn phân biệt văn bằng, chứng chỉ, loại hình đào tạo trong tuyển dụng. 

Những ai được ưu tiên khi thi công chức?

Các vấn đề về ưu tiên khi thi tuyển công chức, viên chức được điều chỉnh bởi Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, những người sau sẽ được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:
“a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển".

Theo Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:

“1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Điều 9 Nghị định này, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trả lời những vấn đề liên quan đến tuyển công chức
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;..
l) Người dự tuyển là nữ”
Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, con thương binh là một trong các đối tượng được ưu tiên trong thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức nhưng theo quy định của pháp luật thì chỉ con thương binh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của thương binh mới được hưởng chế độ ưu tiên. Đối chiếu với quy định này thì bạn không thuộc đối tượng ưu tiên trong thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức.
 Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của những người tốt nghiệp hệ chính quy của trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm của các trường đại học công lập đúng chuyên ngành đăng ký và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, việc tuyển dụng công chức không phân biệt học hệ chính quy hay tại chức.
Theo ông Tuấn, các văn bằng được pháp luật công nhận có giá trị tương đương như nhau, không phân biệt loại hình đào tạo công lập hay ngoài công lập, tại chức hay chính quy. Những người tham gia vào các loại hình đào tạo khác nhau đều có cơ hội được đăng ký dự tuyển công chức. Khi tổ chức các kỳ thi tuyển, cơ quan tuyển dụng phải bảo đảm đúng nguyên tắc công bằng, khách quan, chất lượng, tuyển chọn được những người có năng lực đảm đương được nhiệm vụ.

 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trả lời những vấn đề liên quan đến tuyển công chức

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc tuyển dụng công chức từ trước đến nay chủ yếu chú trọng vào phẩm chất và trình độ… Bên cạnh yêu cầu về phẩm chất và trình độ, khi các cơ quan được giao thẩm quyền tuyển dụng công chức cũng cần phải chú trọng đến cả vấn đề năng lực.
Đến nay, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo 2 đoàn công tác kiểm tra kiểm tra việc tuyển dụng công chức ở một số bộ, ngành địa phương để xác định lại thông tin có 7 địa phương thông báo không tuyển dụng đầu vào đối với những người có bằng tại chức.
Luật sư Phạm Thị Thu
Công ty Luật số 1 - Hà Nội

chamsoccongdong.com