Thông tin học phí

Trường hợp nào con của người có công được miễn học phí?

Sinh viên Vương thị Chính học năm thứ 3 trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương. Bố của sinh viên Hiền tham gia kháng chiến từ năm 1958 và được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Sinh viên Hiền đã làm hồ sơ đề nghị miễn học phí nhưng không được nhà trường chấp nhận. Vậy, sinh viên Hiền có thuộc đối tượng được miễn học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
Căn cứ Điều 32, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 thì bố của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền là đối tượng người có công với cách mạng. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 74/2013/NĐ-CP chỉ quy định các đối tượng người có công cụ thể như sau mới được hưởng chế độ miễn giảm học phí:
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của Thương binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.Trường hợp nào con của người có công được miễn học phí?
Căn cứ vào quy định trên thì sinh viên Hiền không nằm trong đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí.
Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp về chế độ miễn học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối với trường hợp của sinh viên Bùi Thị Thùy và sinh viên Đinh Quang Huy.
11 đối tượng được miễn học phí
Theo phản ánh của sinh viên Bùi Thị Thùy đang học Miễm giảm học phí: Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương cơ sở Hà Nội, sinh viên có bố đẻ tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hoá học.Vừa qua, sinh viên Thuỳ làm hồ sơ gửi trường đại học để được miễn học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP nhưng không được giải quyết do sinh viên không bị dị dạng, dị tật.
Theo sinh viên Thuỳ, căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP, sinh viên Thuỳ được miễn học phí, và Nghị định 74/2013/NĐ-CP không sửa đổi đối tượng là con người tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hoá học. Sinh viên Thuỳ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp về trường hợp của mình.
Về trường hợp của sinh viên Thùy, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP thì đối tượng miễn học phí là: “… con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”.Miễm giảm học phí: Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương cơ sở Hà Nội
Như vậy Thông tư không có quy định là con bị dị dạng, dị tật của người kháng chiến bị nhiễm chất độc mới được miễn học phí. Trường hợp sinh viên Thuỳ nếu thuộc diện là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và học hệ chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thì sẽ được miễn học phí.
Hệ vừa làm vừa học không thuộc đối tượng được miễn học phí
Cũng liên quan đến chế độ miễn học phí với con người tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hoá học, sinh viên Đinh Quang Huy (duy.indochina@...) đang học năm thứ 3 hệ vừa làm vừa học, trường Miễm giảm học phí: Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương cơ sở Hà Nội, Hà Nội, có bố tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc hoá học và đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Sinh viên Huy hỏi, theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP, sinh viên có được miễn học phí không, nếu được thì cần những thủ tục gì?
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH nêu trên, bố sinh viên Huy đi kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng nên sinh viên thuộc đối tượng để được xem xét miễn học phí. Tuy nhiên, sinh viên Huy học hệ vừa làm vừa học (là phương thức giáo dục thường xuyên, không phải hệ chính quy) của Trường Đại học Mỏ Địa chất nên không thuộc đối tượng được miễn học phí.

dangkytuyensinh.edu.vn