Khu vực phía Nam

Mã trường: TCD4401 Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An: Xã hội hóa giáo dục góp phần phát triển giáo dục nghề nghiệp.Ngày 26/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An tổ chức họp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến chủ trương xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An.

Ngày 01/3/2017, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật được chuyển từ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh, với chức năng đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp và thường xuyên dưới 3 tháng.

Tổng diện tích đất của trường 47.928m2, được ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị với quy mô đào tạo 2.200 học sinh. Đội ngũ giáo viên cơ hữu là 26 người, hợp đồng giáo viên từ 1 năm trở lên 9 người, thỉnh giảng 25 người.
Hiện nay, thiết bị đào tạo các nghề trình độ trung cấp còn thiếu so với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên chất lượng đào tạo chưa cao, cần phải đầu tư thêm kinh phí từ ngân sách khoảng 76 tỉ đồng mua sắm bổ sung để bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định.
Đồng thời căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, đủ cơ sở thực hiện xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.
Từ những căn cứ trên, ngày 16/7/2015, HĐND tỉnh Long An ban hành Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An.Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến
Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa, ngày 26/10/2017, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An năm 2018 và điều chỉnh danh mục kêu gọi xã hội hóa năm 2016. Để cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có Quyết định số 4401/QĐ-UBND ngày 08/12/2017.
Hình thức xã hội hóa tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật sẽ cho nhà đầu tư thuê toàn bộ cơ sở vật chất trong thời gian 50 năm, không được phép chuyển đổi công năng. Giá thuê kết cấu hạ tầng, công trình xã hội hoá được hình thành trên cơ sở giá thuê tài sản trên đất và tiền thuê đất (nếu có) sau khi đã được ưu đãi (miễn giảm) theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền lợi cho viên chức, giáo viên, người lao động của trường theo đúng quy định của Nhà nước.
Đại diện lãnh đạo trường khẳng định việc xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Cụ thế, giáo viên có nhu cầu tiếp tục giảng dạy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí về Trường Cao đẳng Nghề Long An. Trường hợp giáo viên muốn nghỉ hưu sớm, sở tham mưu UBND tỉnh xuất ngân sách chi trả. 
Tại cuộc làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cơ bản giải đáp các thắc mắc của các cơ quan báo chí. Vấn đề nào chưa giải đáp sẽ được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.
Nhìn chung, việc xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hơn hết, xã hội hóa trường góp phần đề cao trách nhiệm, huy động các nguồn lực của xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp./.

tuyensinhdaihoc.edu.vn