Khu vực miền Trung

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An (Nghe An Economic University).Đáp ứng được nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.

Web tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Điểm thi Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
rường Đại học Kinh tế Nghệ An có trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Bên cạnh đó còn nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ đội ngũ công chức, viên chức, đội ngũ doanh nhân, cán bộ kỹ thuật  theo yêu cầu chuẩn hóa nghiệp vụ chuyên môn; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ.
Bậc đại học gồm có:
- Kế toán - Kiểm toán
- Tài chính - Thuế
- Quản trị kinh doanh
- Ngân hàng – Bảo hiểm
- Quản lý kinh tế
- Kinh tế và quản lý môi trường
- Quản lý tài chính nhà nước
- Kinh tế đầu tư
- Kinh tế nông nghiệp
- Trồng trọt
- Chăn nuôi - Thú y
- Lâm nghiệp
- Quản lý đất đai
- Nuôi trồng thủy sản
- Thủy lợi
- Thủy nông - cải tạo đất.
- Bảo quản và chế biến nông sản