Khu vực miền Nam

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh,Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 2274/QĐ-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cao Đẳng Y tế Trà Vinh

Cao Đẳng Y tế Trà Vinh

Địa chỉ: Số 7, Quốc lộ 53, Khóm 4, phường 5, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Tel/Fax: (074) 3 855 815
Ký hiệu trường: YTV

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 2274/QĐ-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu:

- Điều dưỡng,

- Hộ sinh,

- Dược,

- Y sỹ,

- Kỹ thuật viên y học,

- Và nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: YTV   -TỔNG CHỈ TIÊU: 200

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

200

Điều dưỡng

C720501

B

 

Dược

C900107

B

 

Hộ sinh

C720502

B

 

 - Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2013 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.