TP. Hà Nội

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4810/VPCP-KG ngày 2/10/2003;Trung tâm Đào tạo - Việc làm tiền thân là Khoa Tại chức của Nhà trường, được biên chế 7 cán bộ, chuyên viên, với chức năng nhiệm vụ: xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo theo nhu cầu xã hội trên cơ sở hợp đồng đào tạo với các tổ chức, cá nhân người học và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt; thực hiện quản lý đào tạo, quản lý tài chính theo quy định; Tổ chức tham quan thực tập cho học sinh, sinh viên thuộc Trung tâm quản lý; Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động để tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
về việc thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;- Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo P:HIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Tiếng anh - QTKD Khách sạn, Nhà hàng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Hướng dẫn du lịch
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Quản trị tài chính kế toán - du lịch( tiếp theo)
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Quản trị tài chính kế toán - du lịch
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Quản trị Chế biến món ăn (tiếp theo)
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Quản trị Chế biến món ăn(tiếp)
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Quản trị Chế biến món ăn
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 Hệ Cao Đẳng Chính Quy {VTV2 SEOUL Sejong Korea} Ngành Quản trị Kinh doanh Nhà hàng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI ( Trung tâm Đào tạo thường xuyên)
Địa chỉ : 236 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội (Trung tâm Đào tạo - Việc làm)
Điện thoại tư vấn học Du lịch Hà Nội : T Phương: 0966 211 915
- Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4810/VPCP-KG ngày 2/10/2003;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH Trường Cao đẳng Du lịch Hà nội xin thông báo về việc xét tuyển Cao đẳng Nghề chính qui như sau:
Điều 1:Thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội của Tổng cục Du lịch;
Điều 2:Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội có nhiệm vụ:ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn  trong các lĩnh vực có liên quan đến du lịch;
- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
Điều 3:Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trực thuộc Tổng cục Du lịch, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng;
Điều 4:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục Du lịch, Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội, Chành Văn phóng, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng đơn vị hữu quan chụi trách nhiệm thi hành quyết định này.              BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(đã ký)
Nguyễn Minh Hiển


 

www.chamsoccongdong.com