Khu vực miền Trung

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Trường cao đẳng điện lực Miền trung: Thông tin tuyển sinh & xét tuyển chính thức năm 2013. Những tin tức mới nhất về điểm thi điểm chuẩn và tuyển sinh được cập nhật liên tục
TUYỂN SINH VB2 | TUYỂN SINH | TẠI CHỨC LUẬT | ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG |

 

 

 TUYỂN SINH NĂM 2013

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CLD  -TỔNG CHỈ TIÊU: 1.100

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,

C510301

A, A1

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1,D1

Kế toán

C340301

A, A1,D1

Tài chính -Ngân hàng

C340201

A, A1,D1

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1,D1

 

-Vùng tuyển: Cả nước

-Hình thức thi: Thi tuyển                                                

-Môn thi, ngày thi và thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO KHÁC:

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: 500 chỉ tiêu

Ngành đào tạo

Xét tuyển

Hệ thống điện

-Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học xong chương trình THPT: Học 2 năm

-Thí sinh tốt nghiệp THCS: Học 3 năm

Điện tử viễn thông

Công nghệ thông tin

Tự động hoá    

Kế toán

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ:  125 chỉ tiêu

Nghề

Xét tuyển

Điện công nghiệp

-Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 3 năm

QL, VH,SC đường dây và trạm áp có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ: 270 chỉ tiêu

Nghề

Xét tuyển

Điện công nghiệp

-Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học xong chương trình THPT: Học 2 năm

-Thí sinh tốt nghiệp THCS: Học 3 năm

QL, VH,SC đường dây và trạm áp có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống

-Các hệ xét tuyển: Xét tuyển theo điểm thi đại học, cao đẳng, học bạ THPT, học bạ THCS.

-Hạn chót nộp hồ sơ cho các hệ xét tuyển:    15/9/2013

-Thông tin chi tiết về tuyển sinh trên trang web của trường

-Thí sinh trúng tuyển có cơ hội học liên thông và gíới thiệu việc làm

Lưu ý: Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh để xét tuyển và gửi giâý báo nhập học cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định. Nếu những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến đúng với hồ sơ gốc, học sinh sẽ được nhập học.