Khóa học Đào tạo

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Chuyển giao công nghệ:Giới thiệu chung về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt NamLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cấp Chứng Chỉ Tin Học TT03/2014 Cấp Tốc 2020 – Thi Ngay Không Cần Học

Danh Mục Nội Dung Bài Viết [Ẩn Danh Mục]
1 Cấp chứng chỉ tin học cơ bản
1.1 Chứng Chỉ Tin Học Được Cấp Cho Các Đối Tượng
1.2 Thời Gian Thi Tuyển Chứng Chỉ Tin Học
1.3 Hồ Sơ Dự Thi Cấp Chứng Chỉ Tin Học Bao Gồm:
1.4 Đã Thi Là Đỗ Gọi Ngay để nhận được hướng dẫn !!!
1.5 Thời gian nhận chứng chỉ
1.6 Mẫu chứng chỉ tin học Cấp chứng chỉ tin học cơ bản THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT- BTTTT NGÀY 11/3/2014 – Chứng chỉ  tin học mới đạt chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT sẽ thay thế cho tất cả các chứng chỉ tin học loại A,B,C cũ trước đây như chứng chỉ tin học A, chứng chỉ tin học B, Chứng chỉ tin học C. – Căn cứ theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc thi và cấp chứng chỉ tin học. Mẫu chứng chỉ tin học theo thông tư 03 của bộ GD & ĐT Chứng Chỉ Tin Học Được Cấp Cho Các Đối Tượng – Các Thí sinh tham gia dự thi công chức, viên chức, nâng gạch, chuyển ngạch, nâng lương, xin việc… – Cán bộ giáo viên các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông…. – Các cán bộ ngành Y tế, Văn Hoá, Kinh Tế, An ninh, Chuyên viên các cơ quan hành chính sự nghiệp…. – Giáo Viên, Y Tế, Bác Sỹ… – Các cá nhân có nhu cầu nâng cao trình độ, hoàn thiện văn bằng và chứng chỉ theo yêu cầu….
Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 (QĐ số 177) với khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
(1) Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.
(2) Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc,
(3) Trình độ C theo QĐ số 177 và trình độ B1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.
(4) Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.
(5) Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.
(6) Trình độ C2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.
 Thời Gian Thi Tuyển Chứng Chỉ Tin Học – Tuyển sinh và khai giảng liên tục các khoá đào tạo cấp chứng chỉ tin học, liên tục cập nhật hồ sơ thi tuyển. – Chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014 do bộ giáo dục và đào tạo quy định được công nhận trên toàn quốc, sử dụng thi công chức và toàn bộ các cơ quan đơn vị nhà nước. – Khi tham gia dự thi đảm bảo đạt kết quả 100% – Trường tổ chức thi chứng chỉ hàng tuần vào thứ 7, chủ nhật Hồ Sơ Dự Thi Cấp Chứng Chỉ Tin Học Bao Gồm: –    Thủ tục đơn giản nhanh chóng –    2 ảnh 4*6 –    CMND photo Đã Thi Là Đỗ Gọi Ngay để nhận được hướng dẫn !!! Thi Lấy Chứng Chỉ Cấp Tốc Gọi Ngay :0961 852 276 Thời gian nhận chứng chỉ Sau 4 ngày kể từ ngày thi Mẫu chứng chỉ tin học Theo chuẩn thông tư 03 Chuẩn Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Điều Kiện Thi Công Chức 2020. MỌI
THẮC MẮC CẦN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP HÃY LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH
(Chú ý: Để tiện cho việc đi lại và hoàn thiện mọi thủ tục đăng ký dự thi theo đúng quy định của nhà trường. Các thí sinh đăng ký và làm thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tin học Ứng Dụng CNTT theo chuẩn thông tư 03 liên hệ trực tiếp với người phụ trách để được hướng dẫn ) Hotline: 0961 852 276  ( Thầy Hoàng Anh – Phụ trách) Tel: 02462 604 218 (Thí sinh và phụ huynh liên hệ trước để đăng ký và được hướng dẫn cũng như nghe về các hình thức tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học và thi cấp chứng chỉ tin học . Tránh không nắm bắt kỹ thông tin sẽ )
Tôi được cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B ngày 27/8/2008, vậy tôi có được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam không? Nếu được quy đổi thì tôi phải làm những thủ tục gì?
Trả lời :
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nội trả lời như sau:
Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Công văn số 3755/BGĐT-GDTX ngày 3/8/2016  về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phúc đáp công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22/10/2014 của Bộ Nội vụ.
Theo đó, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014).
Trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 10 đơn vị được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tại các Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011, số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013).
Về việc xem xét mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/1/1993 với Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 gửi Bộ Nội vụ.
Cụ thể, Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 2/12/2008 và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 (khung 6 bậc) đều được xây dựng tương thích với Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thẩm định để xét giá trị tương đương của chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 với khung CEFR. Theo khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau:
- Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của khung 6 bậc.
- Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của khung 6 bậc,
- Trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ B1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của khung 6 bậc.
- Trình độ B2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 4 của khung 6 bậc.
- Trình độ C1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 5 của khung 6 bậc.
- Trình độ C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 6 của khung 6 bậc.
Ngoài ra, các cơ sở giáo dục và đào tạo cũng có thể xem xét các chứng chỉ khác như TOEFL, IELTS hoặc TOEIC… để đánh giá năng lực tiếng Anh của cán bộ, công chức và viên chức.
Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.


tuyensinhdaihoc.edu.vn