Trường giới thiệu

Thông tin Trường trung cấp chuyên nghiệp tại Hà Nội

Thông tin Trường trung cấp chuyên nghiệp tại Hà Nội,Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực thành phố Hà Nội.

TT

Mã trường

Tên trường

CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC TP. HÀ NỘI

01

0101

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

02

0151

Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội

03

0103

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

04

0104

Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long

05

0105

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

06

0106

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

07

0107

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

08

0108

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
Trường Trung cấp công nghệ QTKT Lê Quý đôn

09

0153

Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

10

0109

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

11

0110

Trường Trung cấp Dược Hà Nội

12

0111

Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân

13

0112

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

14

0113

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa

15

0114

Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội

16

0115

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình

17

0116

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

18

0117

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Dược Hà Nội

19

0152

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn

20

0118

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Á

21

0119

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I

22

0120

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh

23

0121

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quang Trung

24

0123

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

25

0122

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội

26

0124

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

27

0102

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

28

0125

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

29

0126

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường

30

0127

Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội

31

0155

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

32

0128

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội

33

0129

Trường Trung cấp Kỹ thuật Y - Dược Hà Nội

34

0150

Trường Trung cấp Y Hà Nội

35

0130

Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

36

0131

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội

37

 

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

38

0156

Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông Hà Nội

39

0132

Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội

40

0133

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

41

0134

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

42

0135

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội

43

0136

Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

44

0137

Trường Trung cấp Y - Dược Phạm Ngọc Thạch

45

0138

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

46

0139

Trường Trung cấp Y Khoa Hà Nội

47

0140

Hệ Trung cấp trong Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong

48

0141

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

49

0142

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

50

0143

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

51

0144

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

52

0154

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

53

0145

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

54

0146

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

55

0147

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

56

0148

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

57

0149

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI KHU VỰC TP. HÀ NỘI

 

Bộ Công thương

01

CT01

Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy

02

CT07

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang HN

03

CT25

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội  

04

CT27

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

01

NN08

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

02

NN16

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

 

Bộ Xây dựng

01

XD12

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

02

XD09

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng công trình Đô Thị

03

XD03

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

 

Bộ Giao thông vận tải

01

GT12

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I

02

GT04

Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải

03

GT01

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc

04

GT15

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Giao thông Vận tải

 

Bộ Y tế

01

YT01

Hệ Trung Cấp Trường CĐ Y tế Bạch Mai

02

YT02

 Trường trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ

 

Đài Truyền hình Việt Nam

01

TH01

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Truyền hình

 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

01

VH05

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

02

VH06

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

03

VH07

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Múa Việt Nam  

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

01

GD03

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ thương mại Hà Nội

02

GD08

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

03

GD13

Hệ TC trong Trường Cao Đẳng Đại Việt  

04

GD18

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hà Nội

05

GD21

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa

06

GD30

Hệ TC trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

Bộ Quốc phòng

01

QP01

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

02

QP02

Trường Trung Cấp Kỹ thuật Xe - Máy

03

QP04

Trường Trung cấp Quân Y I

04

QP03

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

01

TT01

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp in

 

Liên minh HTX Việt Nam

01

LM01

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

01

PN01

Hệ Trung cấp trong Học viện phụ nữ

 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

01

TL06

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải

 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

01

TW01

Hệ Trung cấp trong Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

01

ND01

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam

 


Tuyensinhtructuyen.edu.vn