Qui chế tuyển sinh

Quy trình, hồ sơ xét tuyển vào ĐH - CĐ chính quy 2015

Quy trình, hồ sơ xét tuyển vào ĐH - CĐ chính quy 2015 Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ, học viện và các sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015, trong đó nêu rõ quy trình, hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Theo đó, để thống nhất thực hiện công tác tuyển sinh 2015 trong các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, Bộ GDĐT hướng dẫn một số nội dung sau: 
Tổ chức tuyển sinh Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0915 131 612 - 0974 459 158
Với các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: Chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ; Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh, trả hồ sơ đăng ký xét tuyển cho thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ (đối với xét tuyển nguyện vọng I); Cập nhật dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường trên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia. Các trường có tổ chức sơ tuyển và các trường có tổ chức thi môn năng khiếu, cần xây dựng kế hoạch sơ tuyển hoặc thi các môn năng khiếu đảm bảo có kết quả sơ tuyển hoặc thi năng khiếu trước ngày 1/8/2015 và cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sau khi có kết quả: Danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh); Danh sách thí sinh dự thi (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh) và kết quả thi môn năng khiếu.
Với các trường tuyển sinh riêng, tổ chức tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh và được Bộ GDĐT xác nhận bằng văn bản Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31/10 năm 2015 đối với trường ĐH và 20/11/2015 đối với trường CĐ.Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0915 131 612 - 0974 459 158
Việc xét tuyển sẽ dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia cụ thể quy trình, hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau:
- Xét tuyển nguyện vọng 1:Thí sinh chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 01 trường ĐH hoặc CĐ, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;
Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác;Web:tuyensinhdaihoc.edu.vn
Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau;
Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký  ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
- Xét tuyển các nguyện vọng bổ sung:Thí sinh có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;
Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau;
Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo;
Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

www.tuyensinhdaihoc.edu.vn