Trung cấp chuyên nghiệp

Nhóm ngành Tiểu học – Mầm Non (Hệ TCCN tại Hà Nội)

Nhóm ngành Tiểu học – Mầm Non (Hệ TCCN tại Hà Nội)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Tiểu học – Mầm Non tại TP. Hà Nội:Xét Phiếu điểm vào Học cao đẳng sư Phạm Trung ương ngành mầm nOn 2013

Tiểu học – Mầm Non tại TP. Hà Nội:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

- Tiểu học – Mầm Non

- Văn Bằng 2 – Mầm Non


Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội

- Nghiệp vụ, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em và hỗ trợ gia đình
Sư phạm Mầm non
Nghiệp vụ tổ chức, hướng dẫn hoạt động văn nghệ trẻ em

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

- Sư phạm Mầm non
-

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

- Sư phạm Mầm non

- Sư phạm Tiểu học

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội


Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học


Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội


Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học


Trường Trung cấp Công nghệ - Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn


Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội


Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hải Dương

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học


Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tuyên Quang

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học


Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên


Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Quản trị nhà hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sơn La


Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh


Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Tiểu học


Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hải Dương

>>tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non(LỚP HỌC CẤP TỐC)

>>Trung cấp mầm non học thứ 7 và chủ nhật (nhập học luôn)
>>Tuyển sinh trung cấp sư phạm mần non 2013