Tuyển sinh theo ngành học

Nhóm ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG tại khu vực TP. Hà Nội

Nhóm ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG tại khu vực TP. Hà Nội:Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP. Hà Nội có đào tạo các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

- Tài chính – Ngân

Học viện Ngân hàng

- Tài chính - Ngân hàng (Gồm các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh Chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp)

Học viện Tài chính

- Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế, Bảo hiểm; Hải quan, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Kinh doanh chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính)

Trường Đại học Công đoàn
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

- Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính - Kế toán; Tài chính doanh nghiệp; Quản lí tài chính công).

Trường Đại học Điện lực

- Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Hà Nội

- Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh)

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

- Tài chính quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương

- Tài chính quốc tế

Phân tích tài chính và đầu tư

- Ngân hàng

Trường Đại học Thương mại

- Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính - ngân hàng th­ương mại)

Viện Đại học Mở Hà Nội

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Đông Đô (*)

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Phương Đông (*) 

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Thăng Long (*)

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Đại Nam (*)

- Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại)

Trường Đại học Hòa Bình (*)

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ (*)- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Nguyễn Trãi (*)

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (*)

- Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Thành Tây (*)  (Hệ CĐ)

- Tài chính – Ngân hàng

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

- Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại

- Tài chính Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại)

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà

- Tài chính Ngân hàng

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa

- Tài chính Ngân hàng

Trường Cao đẳng Đại Việt

 

- Tài chính – Ngân hàng (gồm 2 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng)

 


tuyensinhdaihoc.edu.vn