Trung cấp chuyên nghiệp

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh - Nghiệp vụ kinh doanh (Hệ TCCN tại Hà Nội)

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh - Nghiệp vụ kinh doanh (Hệ TCCN tại Hà Nội)rung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh là đơn vị thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, thực hiện chức năng hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh - Nghiệp vụ kinh doanh (Hệ TCCN tại Hà Nội)

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh - Nghiệp vụ kinh doanh tại TP. Hà Nội:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Trung Cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

- Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Trường trung cấp Cộng Đồng Hà Nội
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương 

- Kinh doanh ở cơ sở sản xuất

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

- Quản trị kinh doanh

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

- Kinh doanh thương mại - dịch vụ

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Á

- Quản trị doanh nghiệp

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh

- Quản trị doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quang Trung

- Kinh doanh thương mại - dịch vụ

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường

- Quản trị doanh nghiệp sản xuất

Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội

- Kinh doanh siêu thị

Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

- Quản trị doanh nghiệp

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

- Kinh doanh thương mại dịch vụ

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

- Quản trị kinh doanh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

- Quản trị doanh nghiệp

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

- Quản trị kinh doanh công nghiệp

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

- Kinh doanh thương mại và dịch vụ

- Quản trị doanh nghiệp thương mại

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

- Nghiệp vụ kinh doanh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội  

- Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

- Nghiệp vụ kinh doanh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hà Nội

- Kinh doanh thương mại và dịch vụ

- Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

- Kinh doanh thương mại - dịch vụ

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

- Quản trị doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

- Quản trị kinh doanh sản xuất