Tuyển sinh theo ngành học

Nhóm ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH tại khu vực các tỉnh thành phía Bắc

Nhóm ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH tại khu vực các tỉnh thành phía Bắc:Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực các tỉnh thành phía Bắc có đào tạo các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

- Quản trị kinh doanh gồm: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Marketing, Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì(Hệ CĐ)

- Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế)

Trường Đại học Hải Phòng

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Hàng hải

- Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh Bảo hiểm

Trường Đại học Hồng Đức

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Hoa Lư

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Hùng Vương

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Sao Đỏ

 

- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh kinh tế công nghiệp; Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng và du lịch; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị chế biến món ăn)

Trường Đại học Tây Bắc

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Chu Văn An (*)

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Công nghệ Đông Á (*)

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (*)

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh (*)

- Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành QT doanh nghiệp, QTKD Du lịch, Thương mại quốc tế)

Trường Đại học Vinh

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Quảng Bình

- Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG


Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên)

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Marketing; Nghiệp vụ ngoại thương)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

- Quản lý xây dựng (chuyên ngành Quản lý kinh tế xây dựng
- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

- Quản trị kinh doanh
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường Đại học Hải Dương

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị văn phòng

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình

- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp)

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nhà hàng; Quản trị kinh doanh khách sạn; Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh du lịch)

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

- Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

- Quản trị Kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản)

Trường Cao đẳng Thủy sản

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Thủy sản
Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh xăng dầu, Quản trị kinh doanh khách sạn, Quản trị kinh doanh nhà hàng, Quản trị chế biến sản phẩm ăn uống, Quản trị du lịch lữ hành; Quản trị kinh doanh bảo hiểm)

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

- Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An

- Quản trị kinh doanh

 Tuyensinhtructuyen.edu.vn