Tuyển sinh theo ngành học

Nhóm ngành NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP tại khu vực phía Bắc

Nhóm ngành NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP tại khu vực phía Bắc:Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực các tỉnh thành phía Bắc có đào tạo các ngành thuộc nhóm Nông – Lâm – Ngư nghiệp. Nhận Học Bổng Đại Học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Đại học Lâm nghiệp

- Công nghệ chế biến lâm sản

- Lâm sinh

- Khuyến nông

- Kinh tế Nông nghiệp

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

- Khoa học cây trồng (gồm các chuyên  ngành: Cây trồng; Chọn giống cây trồng)
- Bảo vệ thực vật
- Nông hóa thổ nhưỡng
- Chăn nuôi (chuyên ngành Khoa học vật nuôI; Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi)
- Chăn nuôi thú y
- Nuôi trồng thủy sản
- Thú y

Trường Đại học Thành Tây (*)

- Lâm nghiệp (chuyên ngành Lâm sinh; Cây xanh đô thị và thiết kế cảnh quan; Chế biến lâm sản)

Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

- Chăn nuôi
- Thú y
- Lâm nghiệp
- Trồng trọt
- Khuyến nông
- Nông Lâm kết hợp
- Nuôi trồng thủy sản
- Hoa viên cây cảnh

Trường Đại học Hải Phòng

- Khoa học cây trồng
- Nuôi trồng thủy sản
- Chăn nuôi

Trường Đại học Hồng Đức

- Trồng trọt định hướng công nghệ cao

- Chăn nuôi - Thú y

- Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Hùng Vương

- Khoa học cây trồng
- Chăn nuôi

Trường Đại học Tây Bắc

- Lâm sinh
- Chăn nuôi
- Bảo vệ thực vật
- Nông học

Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh (*)

- Nuôi trồng thủy sản
- Bảo vệ thực vật
- Thú y

Trường Đại học Quảng Bình

- Nuôi trồng thủy sản
- Lâm nghiệp (hệ CĐ) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

- Chăn nuôi
- Khoa học cây trồng

- Dịch vụ thú y
- Bảo vệ thực vật
- Lâm nghiệp

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Chăn nuôi
- Khoa học cây trồng
- Khuyến nông
- Dịch vụ thú y

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên)

- Trồng trọt
- Thú y

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

- Dịch vụ thú y

Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

- Khoa học cây trồng
- Chăn nuôi

- Lâm nghiệp

- Khuyến nông

- Dịch vụ thú y

Trường Cao đẳng Thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản
- Dịch vụ thú y

Trường Cao đẳng Sơn La

- Khoa học cây trồng

- Lâm nghiệp

- Khuyến nông

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An

- Khoa học cây trồng
- Chăn nuôi
- Lâm nghiệp
Tuyensinhtructuyen.edu.vn