Tuyển sinh theo ngành học

Nhóm ngành KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN tại khu vực TP. Hà Nội

Nhóm ngành KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN tại khu vực TP. Hà Nội:Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP. Hà Nội có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

- Kế toán

Học viện Ngân hàng

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

Học viện Tài chính

- Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán)

Trường Đại học Công đoàn

- Kế toán

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Kế toán

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán thương mại, dịch vụ).

Trường Đại học Điện lực

- Kế toán

Trường Đại học Giao thông vận tải

- Kế toán

Trường Đại học Hà Nội

- Kế toán (dạy bằng tiếng Anh)

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

- Kế toán

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Kế toán tổng hợp
- Kiểm toán

Trường Đại học Lao động Xã hội

- Kế toán

Trường Đại học Lâm nghiệp

- Kế toán

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán, Kế toán kiểm toán).

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán)

Trường Đại học Thủy lợi

- Kế toán

Trường Đại học Thương mại

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán – Tài chính doanh nghiệp thương mại)

Viện Đại học Mở Hà Nội

- Kế toán

Trường Đại học Phương Đông (*)

- Kế toán

Trường Đại học Thăng Long (*)

- Kế toán

Trường Đại học Đại Nam (*)

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán)

Trường Đại học Hòa Bình (*)

- Kế toán

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

- Kế toán

Trường Đại học Nguyễn Trãi (*)

- Kế toán

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (*)

- Kế toán

Trường Đại học Thành Tây (*)

- Kế toán

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)
Trường Đại học Thành Đô (*)
Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

- Kế toán

- Kế toán

- Kế toán

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

- Kế toán

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

- Kế toán

Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

- Kế toán

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán)

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

- Kế toán (Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, Kế toán tổng hợp, Tin học kế toán)

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán)

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Kế toán

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

- Kế toán

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

- Kế toán

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

- Kế toán

Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà

- Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp)

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa

- Kế toán

Trường Cao đẳng Đại Việt

- Kế toán

 Tuyensinhtructuyen.edu.vn