Tuyển sinh theo ngành học

Nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại khu vực TP. Hà Nội

Nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại khu vực TP. Hà Nội:Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP. Hà Nội có đào tạo các ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

- Khoa học máy tính
- Công nghệ Thông tin

- Hệ thống thông tin

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Công nghệ thông tin

Học viện Kỹ thuật Mật mã

- Công nghệ thông tin (Chuyên ngành An toàn thông tin)

Học viện Quản lý Giáo dục

- Tin học ứng dụng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Kĩ thuật máy tính

- Khoa học máy tính

- Truyền thông và mạng máy tính

- Kĩ thuật phần mềm

- Hệ thống thông tin

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Khoa học máy tính

- Hệ thống thông tin
- Kỹ thuật phần mềm

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Điện lực

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Giao thông vận tải
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

- Ngành Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Tin học trắc địa; Tin học mỏ; Tin học địa chất; Tin học kinh tế; Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính)

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Tin học, Quản lí thông tin).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội(Hệ CĐ)

- Tin học ứng dụng

Trường Đại học Thủy lợi

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Xây dựng 

- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mạng và hệ thống)

Viện Đại học Mở Hà Nội

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hà Nội (*)
Trường Đại học Đông Đô (*)

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Phương Đông (*)

- Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Thăng Long (*)

- Khoa học máy tính 
- Truyền thông và mạng máy tính

Trường Đại học FPT (*)

- Kỹ nghệ phần mềm

Trường Đại học Đại Nam (*)

- Công nghệ thông tin

- Hệ thống thông tin

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)

- Công nghệ thông tin

Trường Đại học Thành Tây (*)

Khoa học máy tính (gồm các CN: Mạng máy tính truyền thông và Hệ thống thông tin)

Trường Đại học Thành Đô (*)

- Công nghệ thông tin

 

 

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

- Tin học ứng dụng (Đào tạo chuyên sâu công nghệ thông tin: phần mềm và Thiết kế đồ họa, Truyền thông mạng, Website, Xử lí ảnh kĩ thuật số)

Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

- Tin học ứng dụng

- Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Đại Việt

- Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Nội vụ

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

- Sư phạm Tin học
- Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Truyền hình

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị

- Tin học ứng dụng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

- Truyền thông và Mạng máy tính

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

- Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Công nghệ thương mại Hà Nội

- Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội

- Tin học ứng dụng

 


tuyensinhtructuyen.edu.vn