Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Năm 2018: Điểm chuẩn NV1 & Xét NV bổ sung – KV miền Nam

Năm 2018: Điểm chuẩn NV1 & Xét NV bổ sung – KV miền Nam:Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV bổ sung,nhìn chung điểm chuẩn không biến động nhiều và đặc biệt, rất nhiều trường đã dành lượng lớn chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung, đây sẽ là cơ hội cho những thí sinh trượt nguyện vọng 1 nhưng có điểm từ điểm sàn trở lên.

Trường Cao đẳng Bến Tre
  Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau
  Trường Cao đẳng Cần Thơ
  Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
  Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
  Trương Cao đẳng Sư phạm Long An  
  Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
  Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
  Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
 
  Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
  Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
  Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
  Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
  Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
  Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
  Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
  Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
  Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
  Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
  Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
  Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

chamsoccongdong.com