Thông tin tuyển sinh

Liên thông học viện tài chính Hệ Chính Quy

Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Học viện Tài chính là trường công lập trực thuộc Bộ Tài chính có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Kế toán doanh nghiệp. Năm 2016, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh liên thông Đại học ngành Kế toán.Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh liên thông ngành Kế toán trình độ Đại học khoá 19 đợt tháng 4 năm 2016 như sau:
1. Ngành đào tạo Kế toán: Chuyên ngành Kế Toán Doanh Nghiệp
2. Điều kiện thí sinh nộp hồ sơ dự thi liên thông HVTC
a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.
b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui, thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.
c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản 2.
Học viện Tài chính tuyển sinh liên thông Đại học Kế toán năm 2016 - ảnh 1
3. Môn thi tuyển: Toán (chương trình THPT), Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính
4. Bằng cấp khi tốt nghiệp liên thông Học Viện Tài Chính
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế,  hình thức  đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.IV. Bằng tốt nghiệp liên thông 2016
–  Đào tạo và cấp bằng: Chính quy.
V. Thời gian bán và nhận hồ sơ liên thông năm 2016
– Trong giờ hành chính từ ngày:   15/02/2016
 VI. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi:
Hồ sơ dự thi gồm:"" Đăng ký hoặc gọi ngay cho chúng tôi "" 0982 333 219 - 0942 000 645
– Phiếu đăng ký có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý.
– Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (có công chứng).
– Bản sao kết quả học tập (có công chứng).
– Bản sao giấy khai sinh.
– 6 ảnh 3×4 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.
– 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.
 VII. Thời gian ôn và thi liên thông 2016.
-Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.

tuyensinhtructuyen.edu.vn