Tuyển sinh 2020

Liên thông Trung cấp lên Đại học Thương mại ngành kế toán

Liên thông Trung cấp lên Đại học Thương mại ngành kế toán:Chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ những kiến thức cần thiết để và kỹ năng thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính kế toán HCSN tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Giới Thiệu Khóa Học Ghi Sổ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính
Chương trình kế toán tổng hợp mới chỉ tập trung vào những kiến thức lý thuyết cần thiết về hạch toán kế toán doanh nghiệp và bước đầu thực hành ghi sổ một cách đơn lẻ, muốn làm được công việc về kế toán, học viên cần phải trải qua một khóa học thực hành ghi sổ trước khí sử dụng công cụ Excel hay phần mềm kế toán máy. Mục tiêu của khóa học giúp học viên: 

1. Ngành đào tạo:

- Ngành Kế toán
- Ngành quản trị kinh doanh,Tài chính ngân hàng

2. Thời gian đào tạo:

- Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm 
- Hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm
- Giúp học viên có kỹ năng thực hành ghi sổ, lập báo cáo tài chính đồng thời củng cố kiến thức về hạch toán kế toán
- Kỹ năng ghi chép sổ sách, báo biểu kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và áp dụng mới nhất hiện nay
- Áp dụng lý thuyết và thực tế công việc để học viên có thể đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng một cách thành thạo tại các doanh nghiệp
Đối Tượng Tham Gia
Trung Cấp Nghề  lên Đại Học Cao Đẳng nghề lên Đại học Hệ đào tạo
  1. Kế toán
  2. Quản trị kinh doanh

 

1- Kế toán 2- Quản trị kinh doanh

3- Tài chính ngân hàng

4- Kinh tế

5- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6- Quản trị khách sạn

7- Luật kinh tế

8- Ngành Marketing

9- Thương mại điện tử

10- Quản trị nhân lực

11- Ngôn ngữ Anh

Chính Quy tập trung 


- Cán bộ đang công tác tại các bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (Quốc doanh, liên doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty… các đơn vị sản xuất kinh doanh khác
- Học viên đã qua lớp kế toán viên tổng hợp
- Trưởng phó phòng kế hoạch tài chính - kế toán. Chuyên viên, sinh viên đang học - vừa tốt nghiệp, cán bộ quản lý có biết kế toán
Thời Lượng
12 buổi tối hoặc 6 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần
Nội Dung Khóa Học Ghi Sổ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính
- Bài tập 1: Thực hành ở Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ sống của doanh nghiệp (kiểm tra phân loại chứng từ )
+ Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hóa đơn bán hàng, khế ước vay...
+ Mở sổ nhật ký chung
+ Sổ cái các tài khoản
+ Mở các sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ lương, các sổ kế toán chi tiết
+ Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm
+ Lập báo cáo theo quý với cơ quan thuế
+ Lập tờ khai thuế thu nhập đầu năm
+ Lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Tờ khai chi tiết doanh thu chi phí, quyết toán thuế giá trị gia tăng, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Bài tập 2: Thực hành tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ
+ Kiểm tra, phân loại, lập chứng từ thu chi, xuất nhập
+ Lập chứng từ ghi sổ: Qui định thời gian, cách lập chứng từ ghi sổ
+ Vào sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ theo dõi tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ (tự vào sổ chi tiết đã học và lập các báo cáo như bài tập 1)
+ Hướng dẫn các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng
- Bài tập 3: Thực hành theo hình thức nhật ký sổ cái tại một khách sạn
+ Hướng dẫn cách mở sổ nhật ký sổ cái (các sổ chi tiết, các báo cáo kế toán)

tuyensinhdaihoc.edu.vn