Trung cấp

Khung chương trình Các ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp,ăn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỘT SỐ NGÀNH BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Sắp xếp theo nhóm ngành và thứ tự A, B, C)

Nhóm ngành Kỹ thuật

- Bảo trì và sửa chữa ô tô

- Cán, kéo kim loại

- Cơ điện Mỏ

- Cơ điện tử

- Cơ khí chế tạo

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Điều khiển tàu biển

- Đúc kim loại

- Hệ thống điện

- Khai thác hàng hải thủy sản

Khai thác mỏ

- Kỹ thuật môi trường

- Sửa chữa máy tàu thủy

- Thủy điện

- Vận hành máy tàu biển

 Nhóm ngành Công nghệ

-

Công nghệ Dệt

- Công nghệ hàn

- Công nghệ hóa hữu cơ

- Công nghệ hóa vô cơ

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Công nghệ kỹ thuật điện tử

- Công nghệ may và thời trang

- Công nghệ sinh học

- Công nghệ sợi

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ thực phẩm

- Hóa phân tích

 Nhóm ngành Nông – Lâm – Thủy sản

-

Chăn nuôi và thú y

- Chế biến bảo quản thủy sản

- Khuyến nông lâm

Lâm nghiệp

- Nuôi trồng thủy sản

Phát triển nông nghiệp nông thôn

Quản lý thủy nông

Thủy lợi tổng hợp

- Trồng trọt

 Nhóm ngành Xây dựng – Địa chính

- Biên chế bản đồ

- Cấp thoát nước

Công trình thủy lợi

- Trắc địa – địa hình – địa chính

- Trắc địa mỏ

- Xây dựng cầu đường bộ

- Xây dựng cầu đường sắt

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng

Nhóm ngành Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

- Kế toán

- Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp sản xuất

Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

Kế toán hành chính sự nghiệp

Marketing

Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính xã, phường, thị trấn

- Thống kê - Kế toán tổng hợp

Thuế

 

Nhóm ngành Quản lý - Kinh doanh

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

Kinh doanh xuất nhập khẩu

- Quản lý đất đai

- Quản lý môi trường

- Quản lý nhà đất

Quản trị doanh nghiệp sản xuất

Quản trị doanh nghiệp thương mại dịch vụ

- Quản trị kinh doanh

 

Nhóm ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

-

 Hướng dẫn du lịch

Kỹ thuật chế biến món ăn

Nghiệp vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ nhà hàng

Quản trị khách sạn nhà hàng

Nhóm ngành Văn thư – Văn phòng

Hành chính văn phòng

Hành chính văn thư

- Hệ thống thông tin văn phòng

Lưu trữ

- Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

Thư ký văn phòng

Văn thư - Lưu trữ

  

Nhóm các ngành khác

- Dân số y tế

- Điều dưỡng

- Y sĩ

- Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

 

 

 


tuyensinhtructuyen.edu.vn