TP.HCM

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại khu vực TP. Hồ Chí Minh 2020:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các trường có dấu (*) có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI KHU VỰC TP. HCM
Bộ Công thương
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (*)
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm (*)
Trường Trung cấp Thủy sản (*)
Bộ Tài chính
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan
Bộ Giao thông vận tải
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III (*)
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy II
Hệ TC trong Trường cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III
Bộ Xây dựng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
Bộ Y tế
Hệ Trung cấp trong Viện vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh
Đài Tiếng nói Việt Nam
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II
Bộ Nội vụ
Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh (*)
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (*)
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Sài Gòn (*)
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân (*)
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.HCM
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (*)
Bộ Quốc phòng
Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải Quân
Trường Trung cấp Quân Y II
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng
CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC TP. HỒ CHÍ MINH
Trường Trung cấp Ánh Sáng (*)
Trường Trung cấp Âu Việt (*)
Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn (*)
Trường Trung cấp Bến Thành (*)
Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
Trường Trung cấp Đông Dương
Trường Trung cấp Đại Việt
Trường Trung cấp Hồng Hà (*)
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hóc Môn (*)
Trường Trung cấp Quang Trung (*)
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (*)
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á  (*)
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12 (*)
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn (*)
Trường Trung cấp Mai Linh
Trường Trung cấp Phương Đông (*)
Trường Trung cấp Phương Nam
Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn
Trường Trung cấp Tây Sài Gòn (*)
Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP.HCM (*)
Trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức
Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Gia Định
Trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch Tân Thanh (*)
Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á
Trường Trung cấp Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (*)
Trường Trung cấp Vạn Tường (*)
Trường Trung cấp Việt Khoa
Trường Trung cấp Xây dựng
Trường Trung cấp Y Dược Kỹ Thương
 
Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Tp Hồ Chí Minh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (*)
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh (*)
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm (*)
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ
 

tuyensinhdaihoc.edu.vn