TCN - Phía Bắc

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Bắc

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Bắc:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực các tỉnh miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra.

CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI KV MIỀN BẮC
Bộ Công thương

Trường Trung cấp Thương mại Trung ương 5
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Hệ Trung cấp trongTrường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex  
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Trường Trung cấp Nghiệp vụ Quản lý Lương thực - Thực phẩm
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Việt Xô
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Thủy Sản miền Bắc
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thuỷ sản
Bộ Tài chính
Hệ Trung cấp trong Trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh
Bộ Giao thông vận tải
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hàng hải 1
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thuỷ I
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II
Bộ Xây dựng
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng
Trường Trung cấp Xây dựng
Trường Trung cấp Xây dựng số 4  
Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Bộ Y tế
Trường Trung cấp Y tế Hà Nội
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Dược TW - Hải Dương
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hệ Trung cấp trong Trường Cao Đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Đài Tiếng nói Việt Nam
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thống kê
Bộ Thể thao và Du lịch
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Asean
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật
Bộ Quốc phòng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I
Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi
Bộ Tư pháp
Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
TP. HẢI PHÒNG
Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hải Phòng
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng
Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng
HÀ GIANG – CAO BẰNG – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang
Trường Trung cấp Y tế Hà Giang
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Hà Giang
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng
Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Y tế Điện Biên
Trường Trung cấp Y tế Lai Châu
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
LÀO CAI – TUYÊN QUANG – LẠNG SƠN – BẮC KẠN
Trường Trung cấp Y tế Lào Cai
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Lào Cai
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai
Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang
Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tuyên Quang
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Lạng Sơn
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
THÁI NGUYÊN – YÊN BÁI – SƠN LA
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Thái
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái
Trường Trung cấp Thể dục - Thể thao Yên bái
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sơn La
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sơn La
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sơn La
Hệ Trung cấp trong Trường cao đẳng Y tế Sơn La
PHÚ THỌ - QUẢNG NINH – BẮC GIANG – HÒA BÌNH
Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Phú Thọ
Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Phú Thọ
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Ninh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang
Trường Trung cấp ASEAN
Trường Trung cấp Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Giang
Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội
Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
Trường Trung cấp Y Dược Bắc Giang
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình
Trường Trung cấp Y tế Hoà Bình
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình
VĨNH PHÚC – BẮC NINH
Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Kinh doanh và Quản lý Tâm Tín
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp
Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Á Châu
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công thương - CCI
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Dược Tuệ Tĩnh
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại số 1
Trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật Bắc Ninh
Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Ninh
Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
HẢI DƯƠNG – HƯNG YÊN – HÀ NAM
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Hải Dương
Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
Trường Trung cấp Y tế Hải Dương
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hải Dương
Trường Trung cấp Kinh tế và Công nghệ Lương Tài
Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Việt - Hàn
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Hà Nam
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam
NAM ĐỊNH – THÁI BÌNH
Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật nông nghiệp Nam Định
Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình Nam Định
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định
Trường Trung cấp Y tế Nam Định
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Nam Định
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình
Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non
Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị Thái Bình
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình
NINH BÌNH – THANH HÓA
Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
Trường Trung cấp Y Dược Tôn Thất Tùng
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá
Trường Trung cấp Đức Thiện
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO
Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hoá
Trường Trung cấp Thuỷ sản Thanh Hoá
Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa
Trường Trung cấp Văn Hiến
Trường Trung cấp Y - Dược Hợp Lực
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá

www.tuyensinhdaihoc.edu.vn