TP Hà Nội

Giáo dục ĐH ngoài công lập:Liên thông ĐH là điều đáng bàn nhất

Giáo dục ĐH ngoài công lập:Liên thông ĐH là điều đáng bàn nhất,Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi hiện hành và ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức các kỳ thi năm 2019, theo hướng tăng cường sự giám sát xã hội và các chủ thể liên quan trong tổ chức thi, bổ sung các chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong đó, Bộ GD&ĐT sẽ có quy định về việc cung cấp và tiếp nhận thông tin, bằng chứng phản ánh tiêu cực sai phạm, bổ sung mỗi Hội đồng chấm thi một tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi, thực hiện chấm lại để kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi do các giám khảo đã chấm xong, theo tiến độ chấm của Hội đồng chấm thi, nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo tính khách quan trong chấm thi tự luận.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong tất cả các khâu của kỳ thi ở các địa phương, đơn vị. Kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm túc, dứt điểm các hành vi vi phạm Quy chế.

Tuyển sinh liên thông:Lưu ý các mốc thời gian,đặc tính của ngành nên việc quy định tuyển sinh liên thông từ TCCN-CĐ, TCCN-ĐH và CĐ-ĐH đối với khối trường Y Dược có nhiều điểm “nghiêm khắc” hơn so với quy định của Bộ GD-ĐT.Học liên thông đại học ngành Kế toán ở đâu?

Tạo đòn bẩy thăng tiến bằng liên thông đại học chuẩn quốc tế
Liên thông đại học ngành Kế toán học những gì?
Liên thông đại học ngành Marketing học những gì?
> Liên thông đại học ngành Quản trị kinh doanh học những gì?
Liên thông đại học ngành Tài chính ngân hàng học những gì?
Học liên thông đại học ngành Công nghệ thông tin ở đâu?
Học liên thông đại học ngành Marketing ở đâu ?
Học liên thông đại học ngành Ngôn ngữ Anh ở đâu?
Học liên thông đại học ngành Kinh doanh quốc tế ở đâu?
Những lợi ích khi liên thông đại học?
Liên thông đại học ngành Ngôn ngữ Anh học những gì ?
Liên thông đại học cần tìm hiểu thông tin gì?
> Y Khoa tuyển sinh liên thông đại học những ngành nào?
Liên thông đại học chính quy chuẩn Quốc tế tại Hà Nội
Các trường liên thông đại học khối ngành Kinh tế, Tài chính

Cải tiến công tác biên soạn đề thi theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng suy luận của thí sinh, phù hợp với nội dung chương trình và thời gian quy định cho từng môn thi, có khả năng phân loại được học sinh. Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm đủ lớn, nâng cao chất lượng đề thi, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn.

Về trình độ chuyên môn

- Đào tạo cử nhân và cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học từ trình độ trung cấp: Phải có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp, Hộ sinh trung cấp hoặc Kỹ thuật viên trung cấp chuyên ngành phù hợp, đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế; nếu tốt nghiệp Y sỹ trung cấp phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp.

- Đào tạo cử nhân Điều dưỡng, Kỹ thuật y học từ trình độ cao đẳng: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng, Hộ sinh hoặc cao đẳng Kỹ thuật y học chuyên ngành phù hợp, đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Đào tạo cử nhân Y tế công cộng: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng y tế đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Đào tạo Bác sỹ đa khoa: Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền (YHCT): Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ YHCT hoặc Y sỹ định hướng YHCT đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Đào tạo Dược sỹ đại học: Phải có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Các thí sinh đã được đào tạo trong quân đội: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược do Trường Trung cấp Quân y 1 (nay là Học viện Quân y), Trường Trung cấp Quân y 2 cấp; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược do các Trường Trung cấp Quân y thuộc Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục và tương đương cấp từ năm 1994 trở về trước và có thời gian đào tạo ít nhất là 2 năm học.

*Về thâm niên chuyên môn

- Đối với đào tạo cử nhân y tế từ trình độ cao đẳng và đào tạo cao đẳng y tế từ trình độ trung cấp: Người tốt nghiệp cao đẳng (đối với đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng), trung cấp (đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp) y tế chuyên ngành phù hợp loại giỏi phải có thâm niên chuyên môn từ 12 tháng trở lên; các đối tượng còn lại phải có thâm niên chuyên môn từ 24 tháng trở lên.

- Đối với đào tạo đại học y, dược từ trình độ trung cấp: Phải có thâm niên chuyên môn từ 36 tháng trở lên.

Lưu ý: Mốc thời gian để tính thâm niên chuyên môn, thời gian làm việc là đến ngày 31/10 năm dự thi.

* Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành

3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh liên thông?

Việc xét trúng tuyển được ưu tiên theo khu vực và trong mỗi khu vực có các đối tượng ưu tiên về chính sách.

+ Ưu tiên về khu vực: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khu vực dự thi của mỗi thí sinh được xác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm việc trong biên chế, theo hợp đồng lao động hoặc địa chỉ nơi thí sinh hành nghề y, dược tư nhân.

Khu vực dự thi của quân nhân, công an nhân dân được xác định dựa theo địa chỉ nơi đóng quân hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn đối với trường hợp đóng quân tại cùng một khu vực từ 18 tháng trở lên; nếu dưới 18 tháng thì xác định khu vực dự thi theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tăng cường phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Ngành về các kỳ thi phổ thông; đặc biệt phổ biến về những nội dung đổi mới so với các năm trước.
Các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo triển khai công tác tổ chức các kỳ thi phổ thông năm 2013 theo kế hoạch và thời gian đã quy định. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp với Ngành Giáo dục trong công tác tổ chức thi. Chỉ đạo việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong tất cả các khâu của kỳ thi ở địa phương. Kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm túc, dứt điểm các hành vi vi phạm Quy chế.

Các Sở GD&ĐT thực hiện tổng kết, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với những hạn chế, yếu kém của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012; đề xuất các biện pháp, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tiêu cực trong các khâu tổ chức thi, đặc biệt là công tác coi thi.

Tăng cường quán triệt Quy chế, tập huấn kỹ nghiệp vụ thi để cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi nắm vững và thực hiện đúng quy chế, nhất là trong công tác coi thi. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi từ địa phương đến Trung ương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của phụ huynh và các lực lượng xã hội đối với công tác tổ chức thi. Chỉ đạo các trường THPT hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học, tổ chức tốt việc ôn tập để học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng và có tâm thế tốt trước khi bước vào các kỳ thi.

Cùng lúc với Hội nghị Giáo dục ĐH 2013 diễn ra sáng 22/1 do Bộ GD&ĐT tổ chức, nhiều giáo sư, nhà khoa học, nhà giáo uy tín đã có mặt tại trụ sở Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Viêt Nam (Vusta) để dự hội thảo “Giáo dục ĐH, CĐ ngoài công lập - những bất cập từ góc độ chính sách”. Hội thảo do Vusta phối hợp với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập (Vipua) tổ chức.
Tham dự hội thảo là những tên tuổi lớn có nhiều gắn bó với lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ như: GS Trần Phương - nguyên Phó Thủ tướng; GS Trần Hồng Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ tịch Vipua; Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Quốc hội Lê Bộ Lĩnh; Đại biểu quốc hội, GS Nguyễn Lân Dũng; GS Nguyễn Minh Thuyết – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội; GS Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng bộ Khoa học công nghệ; TS Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch Vusta…
Nói về sự ra đời và thực trạng của giáo dục đại học ngoài công lập hiện nay, GS Trần Hồng Quân cho biết: Các trường ngoài không lập ra đời chủ yếu không phải để giải quyết vấn đề kinh phí đầu tư cho Nhà nước; quan trọng hơn, đại học ngoài công lập là mô hình tổ chức đại học năng động, tự chủ, có động lực tự thân để phát triển không ngừng. Điều đó được chứng minh tại các nước phát triển, xu hướng trường ngoài công lập càng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên hiện nay, các chính sách về giáo dục lại thể hiện sự đánh giá không đúng vai trò của giáo dục đại học ngoài công lập, dường như chưa coi đó là một phần của nền giáo dục ĐH Việt Nam, dẫn đến những bất cập về chính sách cần tháo gỡ.
GS Trần Hồng Quân: “Vô lý ở chỗ, tiền đầu tư của Nhà nước cho giáo dục là tiền đóng thuế của toàn dân nhưng cùng là sinh viên thì công lập được hưởng còn ngoài công lập lại không được hưởng”
GS Quân lấy một ví dụ, nếu theo chỉ đạo của Chính phủ thì các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ được giảm hoặc miễn thuế; nhưng hiện nay các trường vẫn phải đóng 25% thuế, thực tế là bổ vào học phí trên đầu sinh viên. Sinh viên ngoài công lập chịu 100% chi phí, sinh viên công lập lại được Nhà nước hỗ trợ khoảng 70%, rõ ràng rất không bình đẳng. “Vô lý ở chỗ, tiền đầu tư của Nhà nước cho giáo dục là tiền đóng thuế của toàn dân nhưng cùng là sinh viên thì công lập được hưởng còn ngoài công lập lại không được hưởng”…
TS Lê Viết Khuyến, Trưởng ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục ĐH của Vipua nêu rõ rằng các chính sách đối với giáo dục đại học hiện manh mún và chưa chặt chẽ, dẫn đến cơ chế xin – cho. Chính vì xin – cho nên có chuyện tăng quy mô tuyển sinh của các trường công lập một cách bừa bãi, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, bóp nghẹt nguồn tuyển của các trường ngoài công lập.
“Tôi cho rằng hội thảo này chọn vấn đề chính sách để mổ xẻ là đúng. Chính sách đúng thì hệ thống trường ngoài công lập phát triển, còn lại thì không. Các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước là đúng đắn nhưng các chính sách cụ thể của cơ quan quản lý cấp dưới lại không đúng tinh thần đó”, TS Lê Viết Khuyến bày tỏ quan điểm.
GS Chu Hảo: “Chính sách triển khai một cách bất cẩn”
Phát biểu tại hội nghị, GS Chu Hảo nói: “Tôi chia sẻ tất cả vấn đề GS Trần Hồng Quân nêu ra. Tán thành ý kiến cho rằng: mọi vấn đề khúc mắc hiện nay bắt nguồn từ chính sách. Tuy nhiên, bất cập với hệ thống trường ngoài công lập sẽ chưa thể xử lý nếu không giải quyết tận gốc câu chuyện chính sách này”.
GS Chu Hảo: “Không lĩnh vực nào mà chủ trương của Đảng, Nhà nước lại bị các cơ quan quản lý triển khai một cách bất cẩn như các vấn đề về khoa học, giáo dục”.
Ông nói: “Không lĩnh vực nào mà chủ trương của Đảng, Nhà nước lại bị các cơ quan quản lý triển khai một cách bất cẩn như các vấn đề về khoa học, giáo dục”.
Tôi rất thông cảm khi trường ngoài công lập như bị đem con bỏ chợ”, ông nói.
GS Chu Hảo cũng lật ngược vấn đề sự tự chủ, năng động mà GS Quân nêu ra hiện nay liệu đã phải tự chủ, năng động để nâng cao chất lượng nền giáo dục đại học Việt Nam chưa, hay đó là chỉ sự năng động để tồn tại trong điều kiện chính sách chưa hoàn thiện…
GS Nguyễn Lân Dũng: “Nói phải củ cải cũng nghe”
Về phần mình, GS Nguyễn Lân Dũng lấy câu tục ngữ “Nói phải củ cải cũng nghe”, ông cho rằng hội thảo là tiếng nói tập thể của các nhà khoa học lớn, chắc chắn sẽ có ý nghĩa cho việc hoạch định chính sách với giáo dục đại học ngoài công lập.
GS Nguyễn Lân Dũng: "Nói phải củ cải cũng phải nghe"
GS Dũng nói hiện nay Bộ GD&ĐT coi trường tư như “con nuôi”, các trường công đang “tranh” hết nguồn tuyển của trường tư, thậm chí “tranh” của cả các trường dạy nghề.
Về giải pháp phát triển hệ thống trường ngoài công lập, ông cho rằng: “Các trường giỏi cái gì mở cái đó, chắc chắn sẽ có nguồn tuyển sinh”. Ví dụ thậm chí có thể mở những trường chuyên dạy trồng nấm, chuyên làm biogas v.v. hoàn toàn có thể được, và nếu làm được như vậy thì tình hình sẽ thay đổi hẳn.
GS Trần Phương: “Tôi không muốn đến hội thảo này đâu…”
GS Trần Phương nói: “Nói thực tình tôi chẳng muốn đến hội thảo này đâu. Nể anh Quân, Liên hiệp Hội… tôi mới đến, vì nói nhiều rồi nhưng không được ai nghe”.
GS Phương cho rằng, giáo dục đại học Việt Nam không thể chọn hướng tinh hoa mà cần theo hướng đại chúng. Phải làm sao đạt đến tỷ lệ 300-400 sinh viên/1 vạn dân thì mới là động lực phát triển xã hội được. Nhưng đại chúng bằng gì, chỉ có ngân sách không đủ. Phải theo con đường xã hội hóa. “Lý gì Nhật Bản phát triển thế mà đến 75% sinh viên học ở trường tư” – ông nói.
GS Trần Phương: "Nói nhiều rồi nhưng không được ai nghe”.
“Người Việt Nam phải phát triển kiểu như Nhật, phải 70-80% trường đại học là do dân làm”.
GS Trần Phương chỉ ra rằng, những chính sách cụ thể được Bộ Giáo dục thiết kế dành cho các trường ngoài công lập đang buộc các trường này phải chạy theo lợi nhuận, vì không có tính khuyến khích, như cơ chế về đất đai, thuế, tuyển sinh…
Ông cũng cho rằng học phí đang cho thấy sự bất công giữa sinh viên công lập và ngoài công lập. Ngân sách dành cho công lập phải xẻ dần cho ngoài công lập. Châu Âu đã làm như thế từ sau thế chiến thứ hai. Khi ra trường các sinh viên đều đóng góp cho xã hội cả, vậy tại sao lại phân biệt đầu tư cho công lập hay ngoài công lập?
GS Nguyễn Minh Thuyết: “Nửa nọ nửa kia”
Ở góc độ người hiểu sâu Luật Giáo dục Đại học vừa được ban hành chưa lâu, GS Nguyễn Minh Thuyết phân tích: “Mô hình trường ngoài công lập hiện nay vừa là doanh nghiệp lại vừa không phải là doanh nghiệp. Là doanh nghiệp vì có cổ đông, có đại hội cổ đông, nghị quyết đại hội cổ đông có tính quyết định… Nhưng không phải là doanh nghiệp vì chẳng hạn như đầu tư lãi không được chia… Tóm lại là nửa nọ nửa kia”.
GS Nguyễn Minh Thuyết: "Tóm lại là nửa nọ nửa kia".
Vì thế, “cần có quy định thế nào là lợi nhuận, phi lợi nhuận, thế nào là vụ lợi. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật cần làm rõ điều này”. GS Thuyết cũng phân tích một số quy định của Luật Giáo dục đại học mang tính “mở”, cho phép các trường chủ động trong khâu tổ chức của mình.
Dù vậy, ông cũng đồng quan điểm: “Cần tạo ra thế cạnh tranh công bằng cho các trường công lập và ngoài công lập. Nhà nước chỉ nên đầu tư cho những ngành mũi nhọn, những ngành mà nguồn lực xã hội sẽ không chọn đầu tư (như các khoa học xã hội nhân văn, hoặc Toán học v.v.) Các trường công lập cần dần dần tự chủ được tài chính. Còn như hiện nay, đúng là cuộc chơi không bình đẳng”.
TS Trần Việt Hùng chủ trì Hội thảo.
Trả lời Giaoduc.net.vn về bối cảnh tổ chức hội thảo, TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Vusta cho biết: Khoa học công nghệ cùng với giáo dục luôn được xem là quốc sách hàng đầu, tuy nhiên những chính sách cụ thể dành cho hai lĩnh vực này chưa đáp ứng được kỳ vọng và nhu cầu phát triển của đất nước. Tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, hai vấn đề này tiếp tục được đưa ra, nhưng chỉ khoa học công nghệ được thông qua đề án chiến lược, còn giáo dục đào tạo thì chưa. Điều này cho thấy giáo dục đào tạo là vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi sự góp ý của toàn xã hội, đặc biệt là giới trí thức trong cả nước… Chính vì thế, Vusta chọn vấn đề giáo dục đại học ngoài công lập làm chủ đề cho hội thảo này. Hội thảo có thể xem là thành công khi có sự góp mặt của những khách mời gồm cả nguyên phó thủ tướng, gần 10 nguyên bộ trưởng thứ trưởng, và nhiều giáo sư có uy tín xã hội cao.

tuyensinhdaihoc.edu.vn