Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm chuẩn thpt: ĐH Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2)

(Trường Đại học Nguyễn Huệ) cấp bằng tốt nghiệp đại học, văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia (mẫu văn bằng do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát hành); 

 Ngành nghề, tên nước và cơ sở đào tạo
a) Ngành nghề
- Công nghệ chế tạo vũ khí, trang bị;
- Công nghệ chế tạo điện tử, viễn thông;
- Vật lý, cơ học, quang học;
- Công nghệ hoá học;
- Cơ khí, chế tạo máy;
- Vật liệu, nhiệt luyện.
b) Tên nước và cơ sở đào tạo
Hiện nay Bộ Quốc phòng gửi đào tạo ở các nước, như: Nhật Bản, Đức, Pháp, Ôxtraylia, Liên bang Nga, Ucraina, Belarutsia, Trung Quốc, Cộng hoà Séc, Bungraria…, tại các trường đại học dân sự và quân sự hàng đầu của Bạn.

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 (ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ) 
- Thí sinh xét trúng tuyển vào đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) sẽ được Quân đội bao cấp về ăn, ở, mặc, bảo hiểm y tế (khám chữa bệnh), bảo hiểm xã hội (tính từ lúc bắt đầu nhập học), phụ cấp hàng tháng, học phí, được đảm bảo các điều kiện về đời sống văn hóa tinh thần, được đảm bảo các điều kiện học tập: giấy, bút, vật dụng học tập, máy móc, thiết bị thí nghiệm, thực tập…
- Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và qui định của Nhà trường. Ngoài học tập, học viên được rèn luyện toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, rèn luyện nếp sống, sinh hoạt theo điều lệnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường.
- Sau mỗi năm học, những học viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi được hưởng chế độ khen thưởng theo qui định của Bộ Quốc phòng.
- Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo qui định.
- Học viên tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia sẽ được Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) cấp bằng tốt nghiệp đại học, văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia (mẫu văn bằng do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát hành); Bộ Quốc phòng sẽ phong quân hàm sĩ quan cấp Thiếu uý, những học viên tốt nghiệp loại khá trở lên và có đủ các tiêu chuẩn khác theo qui định của Bộ Quốc phòng về học tập, rèn luyện sẽ được phong quân hàm cấp Trung uý.
- Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau khi tốt nghiệp của Bộ Quốc phòng. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

chamsoccongdong.com