Đăng ký xét tuyển

Điểm Ưu tiên KV1,KV2,KV3 đối tượng Đại học, Cao đẳng

Các câu hỏi thường gặp về Điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đối với việc xét tuyển Đại học, Cao đẳng.Khu vực 1,2,3 là gì? Phân chia khu vực tuyển sinh đại học các thí sinh cần nắm chắc

1. Điểm ưu tiên theo khu vực?
Khu vực 1 (KV1) 1. Xét tuyển học bạ như thế nào?
2. Điều kiện xét tuyển học bạ như thế nào?
3. Hồ sơ xét học bạ vào đại học như thế nào
4.Thời gian xét học bạ vào đại học như thế nào?
5. Điểm chuẩn xét học bạ vào đại học như thế nào?

Bao gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
Được ưu tiên 1,5 điểm.
 Khu vực 2 (KV2)
Bao gồm các thành phố trực thuộc tỉnh (không trực thuộc trung ương). các thị xã. các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương.
Được ưu tiên 0.5 điểm.
Khu vực 3 (KV3)
Gồm các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.
Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.
Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT)
Gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.
Được ưu tiên 1 điểm.
Điểm trúng tuyển trên đã được cộng điểm Ưu tiên và điểm Khu vực.
Ghi chú: Khu vực 1               : được cộng 1,5 điểm
                         Khu vực 2NT                    : được cộng 1,0 điểm
                         Khu vực 2               : được cộng 0,5 điểm
Đối tượng :        Ưu tiên 1 (01, 02, 03 và 04):       được cộng 2 điểm
                                   Ưu tiên 2(05, 06, và 07)    :         được cộng 1 điểm
2. Cách xác định khu vực ưu tiên?
Các căn cứ chung
Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, việc xét ưu tiên khu vực được căn cứ trên nơi học và thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Cụ thể:
Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
Nếu trong 3 năm học trung học có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.
Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:
Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.
Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH.
Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh.
Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn. nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
3. Ưu tiên đối tượng?
Các đối tượng ưu tiên được chia thành 2 nhóm:
Nhóm ưu tiên 1: bao gồm các đối tượng từ 01-04, được ưu tiên cộng thêm 2 điểm.
Nhóm ưu tiên 2: bao gồm các đối tượng từ 05-07, được ưu tiên cộng thêm 1 điểm.
Nếu một người thi thuộc nhiều đối tượng/nhóm thì chỉ được hưởng điểm thuộc nhóm/đối tượng cao nhất.
Nhóm ưu tiên 1:
Đối tượng 01: Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.
Đối tượng 03:
Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”.
Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1.
Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.
Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.
Đối tượng 04:Con liệt sĩ.
Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên.
Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.
Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động.
Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 .
Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
Nhóm ưu tiên 2:
Đối tượng 05:
Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học.
Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1.
Đối tượng 06:
Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.
Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.
Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
Đối tượng 07:
Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là cấp tỉnh), Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm.
Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.
Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

Tuyensinhtructuyen.edu.vn