Tư vấn nghề nghiệp

Đề xuất quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng mạnh trong khi chỉ tiêu tuyển của các trường THPT có hạn. Bên cạnh đó, số lượng học sinh lớp 12 không thi đại học tăng. Vậy tại sao học sinh không lựa sức, chọn học trung cấp để có việc làm, sau đó học tiếp lên cao đẳng, đại học?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trong đó nêu rõ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cũng như điều kiện cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng GDNN

Hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang có những bước phát triển về quy mô, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.
Về dự thảo này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1097/BXD-TCCB gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Bổ sung tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Trường trung cấp kỹ nghệ thực hành Hà Nội tên tiếng Anh "Hanoi Vocational secondary college", Hà Nội.
Theo đó, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bảo đảm vốn pháp định theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là 2 tỷ đồng. Có trụ sở và phương tiện làm việc đáp ứng theo quy định sau: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức kiểm định phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 2 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 2 năm trở lên. Có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8m2/người; mỗi kiểm định viên có bộ máy tính và bàn ghế làm việc.

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

Người đứng đầu tổ chức kiểm định bảo đảm điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng; có thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, thẻ còn thời hạn sử dụng; đã tham gia đoàn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc đoàn đánh giá ngoài trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong 3 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Có ít nhất 10 kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp làm việc toàn thời gian.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Theo dự thảo, đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở khác có hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; đã được tổ chức kiểm định đánh giá và công nhận kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; chương trình đào tạo có kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đã được tổ chức kiểm định đánh giá và công nhận kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Sau khi nghiên cứu Công văn số 1596/LĐTBXH-TCDN ngày 26/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị định và đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, làm rõ một số nội dung như sau:
Tại mục 3, Chương II Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Đề nghị làm rõ thành phần của Tổ chức kiểm định vì lý do kiểm định “chương trình đào tạo” các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ngành nghề khác nhau thì kiểm định viên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và có hiểu biết về lĩnh vực các ngành nghề kiểm định; ngoài ra thành phần tổ kiểm định cũng không được có quan hệ huyết thống với lãnh đạo (ban giám hiệu) của cở sở giáo dục nghề nghiệp được kiểm định.
Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ về nguồn kinh phí thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại các đơn vị công lập trực thuộc các Bộ ngành.

chamsoccongdong.com