Đề thi-Đáp án tuyển sinh

Đáp án chính thức của Bộ thi ĐH đợt 2

TTO - Mời các bạn xem đáp án chính thức các môn thi đại học đợt 2 của Bộ GD-ĐT. Dự kiến kết quả thi đại học đợt 1 và đợt 2 sẽ có trong 2 tuần nữa, TTO sẽ đăng đầy đủ, chính xác kết quả này. Mời bạn đọc theo dõi.

>> Đáp án chính thức các môn thi đại học đợt 1

Thí sinh làm thủ tục trước khi thi môn Anh văn tại HĐT trường đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

* Đáp án khối B

>> Môn Hóa
>> Môn Toán
>>
 Môn Sinh

* Đáp án khối C

>> Môn Văn
>> 
Môn Sử
>>
 Môn Địa

* Đáp án khối D

>> Môn Toán
>> Môn Văn
>> Môn Tiếng Anh
>>
 Môn Tiếng Đức
>> 
Môn Tiếng Nhật
>> Môn Tiếng Pháp
>> Môn Tiếng Nga
>>
 Môn Tiếng Trung

 

* Khối B - đề môn Hóa:

>> Mã đề M153
>> Mã đề M429
>> Mã đề M517
>> Mã đề M638
>> Mã đề M794
>> Mã đề M846

 * Khối B - đề môn Toán:

>> Đề Toán

* Khối B - đề môn Sinh:

>> Mã đề M162
>> Mã đề M248
>> Mã đề M357
>> Mã đề M469
>> Mã đề M613
>> Mã đề M852

* Khối C - đề môn Văn:

>> Đề Văn

 * Khối C - đề môn Sử:

>> Đề Sử

* Khối C - đề môn Địa:

>> Đề Địa

* Khối D - đề môn Toán:

>> Đề Toán

* Khối D - đề môn Văn:

>> Đề Văn 

* Khối D - đề môn Tiếng Anh:

>> Mã đề M195
>> Mã đề M284
>> Mã đề M369
>> Mã đề M473
>> Mã đề M751
>> Mã đề M942

* Khối D - đề môn Tiếng Đức:

>> Mã đề M148
>> Mã đề M379
>> Mã đề M415
>> Mã đề M586
>> Mã đề M824
>> Mã đề M952

* Khối D - đề môn Tiếng Nhật:

>> Mã đề M147
>> Mã đề M428
>> Mã đề M592
>> Mã đề M627
>> Mã đề M715
>> Mã đề M836

* Khối D - đề môn Tiếng Pháp:

>> Mã đề M275
>> Mã đề M364
>> Mã đề M483
>> Mã đề M531
>> Mã đề M726
>> Mã đề M968 

* Khối D - đề môn Tiếng Nga:

>> Mã đề M251
>> Mã đề M368
>> Mã đề M475
>> Mã đề M624
>> Mã đề M796
>> Mã đề M837

* Khối D - đề môn Tiếng Trung:

>> Mã đề M182
>> Mã đề M246
>> Mã đề M362
>> Mã đề M417
>> Mã đề M579
>> Mã đề M913

TTO

------------------------------

>> Gợi ý giải môn tiếng Anh khối D
>> Gợi ý giải môn Địa khối C
>> Gợi ý giải môn Hóa khối B
>> Gợi ý giải Toán khối B, D, Sử, Sinh, Văn khối C, D
>> 160 thí sinh bị đình chỉ thi