Khu vực miền Bắc

Danh Sách Các Trường Trung Cấp Đào tạo Khu Vực Miền Bắc

Thông tin tuyển sinh hệ trung cấp của các trường trung cấp trên toàn quốc, thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy các ngành nghề chỉ tiêu tuyển sinh, Thí sinh xem thông tin tuyển sinh của từng trường tại danh sách dưới đây.

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ GIANG

- Trường Trung cấp Y tế Hà Giang
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang
- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TUYÊN QUANG
- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
- Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CAO BẰNG
- Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
- Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẮC KẠN
- Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÀO CAI
- Trường Trung cấp Y tế Lào Cai
- Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI YÊN BÁI
- Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
- Trường Trung cấp Lục Yên
- Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÁI NGUYÊN
- Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Thái Nguyên
- Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
- Trường Trung cấp Y khoa Pasteur
- Trường Trung cấp nghề Thái Hà
- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẠNG SƠN
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHÚ THỌ
- Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì
- Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
- Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng
- Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LAI CHÂU
- Trường Trung cấp Y tế tỉnh Lai Châu
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
- Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÒA BÌNH
- Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẮC GIANG
- Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
- Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
- Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang
- Trường Trung cấp ASEAN
- Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế
- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5
- Trường Trung cấp nghề số 12/BQP
2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VĨNH PHÚC

- Trường Trung cấp nghề số 11/BQP
- Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ
- Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc
- Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẮC NINH
- Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI
- Trường Trung cấp Y tế Trung ương
Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long
 - Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh
- Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
- Trường Trung cấp Bách khoa Bắc Ninh
Trường trung cấp nghề Thuận Thành
Trường Trung cấp Future Việt Nam
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
- Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI PHÒNG
- Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
- Trường Trung cấp An Dương
- Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng
- Trường Trung cấp Xây dựng
- Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản
- Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng
- Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng
- Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
- Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng
- Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯNG YÊN
- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên
- Trường Trung cấp nghề Á Châu
- Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên
- Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô
- Trường Trung cấp nghề Việt Thanh
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÁI BÌNH
- Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình
- Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình
- Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
- Trường Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non Thái Bình
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NAM
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam
- Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam
- Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam
- Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NAM ĐỊNH
- Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định
- Trường Trung cấp nghề số 8
- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định
- Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định
- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định
- Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định
- Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định
- Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NINH BÌNH
- Trường Trung cấp nghề Quốc tế
- Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng
- Trường Trung cấp nghề Nho Quan
- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình
- Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur
- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG NINH
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

Tuyensinhtructuyen.edu.vn