Thông tin học phí

ĐH Ngoại Thương có thể tăng học phí lên 14,5 triệu/năm

ĐH Ngoại Thương có thể tăng học phí lên 14,5 triệu/năm,Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 751/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Ngoại thương giai đoạn 2015-2017. Đề án cho hay, mức thu học phí tối đa năm học 2015-2016 là 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm.

ĐH Ngoại Thương có thể tăng học phí lên 14,5 triệu/năm,Theo Đề án, Trường ĐH Ngoại thương chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, đổi mới hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, bảo đảm các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; hướng mục tiêu chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng và uy tín trong khu vực và thế giới; bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Trường.
Hàng loạt nội dung được phép tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Trường Đại học Ngoại thương (gọi tắt là Trường) được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó Trường được quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của Trường. Đối với ngành đào tạo mới không có trong Danh mục giáo dục đào tạo do Bộ GD-ĐT ban hành, trường được quyết định mở nhưng phải báo cáo Bộ GD-ĐT tạo về việc thí điểm ngành mới.
Được phép xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định. Trường quyết định chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi; kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chuẩn đầu ra mà Trường đã cam kết.
Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; từng bước thực hiện kiểm định quốc tế. Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước; liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài là các trường ĐH, các tổ chức đào tạo có uy tín trong khu vực, trên thế giới. Trường có trách nhiệm công khai với xã hội và cung cấp cho người học đầy đủ thông tin về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học.
Quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học; khuyến khích việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường và nhu cầu xã hội; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Trường quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.
Quyết định số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua, phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và ngoài nước để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.
Lộ trình tăng học phí
Trường thu học phí theo kế hoạch, mức thu học phí tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm 2015 - 2016 là 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm, năm 2016 - 2017 là 16 triệu đồng/sinh viên/năm.
Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí tối đa (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí tối đa của Trường theo quy định.
Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần; cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí tối đa nêu trên; học phí đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.
Trường quyết định mức thu học phí đối với các chương trình đặc thù theo đề án mở chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đối tượng đã nhập học trước ngày 2/6/2015, Trường thu học phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề kể từ ngày 2/6/2015.
Đề án cũng yêu cầu Trường hỗ trợ toàn bộ phần chênh lệch giữa mức học phí của Trường với mức học phí được miễn, giảm theo quy định của Nhà nước đối với sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo quy định kể từ khóa tuyển sinh sau ngày 2/6/2015. Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo chính sách của Nhà nước, Trường xây dựng, thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên học tập xuất sắc và sinh viên đối tượng chính sách.
Trao đổi với Dân trí Đề án tự chủ được phê duyệt, PGS.TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại Thương cho biết: Trong đề án đưa ra lộ trình tăng mức học phí tối đa nhưng Trường sẽ cân nhắc và tính toán kỹ để đảm bảo mức học phí đưa ra phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên theo học. Cơ bản mức học phí đối với sinh viên đang theo học tại trường sẽ không biến động quá lớn. Đối với khóa tuyển sinh mới thì nhà trường cũng tính toán phù hợp áp dụng cho từng ngành.
Nguyễn Hùng

dangkytuyensinh.edu.vn