Tin tuyển sinh

Công bố phương án tuyển sinh An ninh của các trường khối Công an

Điều 8 trong Nghị định số 129/2015/NĐ-CP nêu rõ, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ.

Từ ngày 20/11/2018, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 sẽ được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Theo thông tư mới, tiêu chuẩn tuyển quân được quy định rõ ràng, cụ thể hơn, như:
- Tiêu chuẩn chính trị của người được gọi nhập ngũ phải đảm bảo theo yêu cầu của Thông tư liên tịch 50/2015/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016.
- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016.
- Về tuổi đời, công dân được gọi nhập ngũ có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Công dân đào tạo trình độ CĐ, ĐH đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
>>Bộ Công an thống nhất sử dụng trang phục trong ngành Công an nhân dân
Đối tượng tuyển chọn: Nam công dân nước CHXHCNVN, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, thị trấn nơi thường trú; độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; Công dân được đào tạo trình đọ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Ưu tiên người có độ tuổi tuyển chọn từ thấp đến cao.

Theo Nghị định số 129/2015/NĐ-CP về thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, việc tuyển chọn chiến sĩ công an nghĩa vụ được thực hiện như sau:

Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ:Thủ tục đăng ký nghĩa vụ công an ?
Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công an nhân dân, nếu tự nguyện và công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn.
Bộ trưởng Công an quy định độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
- Tuyển cho các đơn vị cảnh sát cơ động, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh vệ: công dân từ đủ 18 đến hết 22 tuổi. Những địa phương khó khăn về nguồn tuyển, không có khả năng bảo đảm đủ chỉ tiêu thì có thể tuyển chọn đến hết 25 tuổi.
- Công dân nữ có trình độ trung cấp y, nếu tự nguyện và công an đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Tuyển cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ tuyển công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 3 năm (36 tháng).
Chỉ tiêu nhập ngũ 17 công dân, dự bị 4 công dân. Thời gian nhập ngũ dự kiến từ 20/02/2019 đến 24/02/2019.
- Căn cứ nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trình Bộ trưởng Công an xem xét, quyết định bổ sung danh mục ngành, nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là ba năm.
Tiêu chuẩn tuyển chọn Làm thế nào để được tuyển vào lính nghĩa vụ công an?
- Có lý lịch rõ ràng.
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Công an.
- Tốt nghiệp trung học phổ thông. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.
- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Công an.
Điều 8 trong Nghị định này nêu rõ, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ.

Yêu cầu để được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng phục vụ tại ngũ, đạt danh hiệu chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở lên… thì được xét, dự thi vào các học viện, trường công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an. Tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của công an nhân dân, nếu tự nguyện và công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
Muốn đi nghĩa vụ công an, cần điều kiện gì?
Tiêu chuẩn chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ do Bộ trưởng Công an quy định.
Chế độ đãi ngộ đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Thứ nhất, trong thời gian tại ngũ, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được hưởng phụ cấp cấp bậc hàm, chế độ phụ cấp thêm, chế độ phụ cấp khuyến khích và một số chế độ, chính sách khác.
Chế độ phụ cấp cấp bậc hàm đối với chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng theo mức phụ cấp bậc hàm tương ứng: Thượng sỹ: 0,70, Trung sĩ: 0,60, Hạ sĩ: 0,50, Binh nhất: 0,45, Binh nhì: 0,40.
Thời gian phục vụ tại ngũ, từ tháng thứ 25 trở đi, hàng tháng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng chế độ phụ cấp thêm với mức 250% phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng. Chế độ phụ cấp thêm không áp dụng đối với chiến sĩ nghĩa vụ đang chờ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học tập ở các học viện, trường trong, ngoài Công an nhân dân.
Cũng từ năm thứ 2 trở đi, mỗi năm chiến sĩ nghĩa vụ được nghỉ phép một lần, thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể thời gian đi đường và được thanh toán tiền ăn trong những ngày nghỉ, bao gồm cả ngày đi đường.
Chiến sĩ nghĩa vụ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem thư/tháng; được tính nhân khẩu trong gia đình, được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. Chiến sĩ nghĩa vụ mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ.
Thời gian phục vụ tại ngũ, chiến sĩ nghĩa vụ được dự thi vào các trường đại học trong và ngoài ngành Công an và được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Thời gian học tập của chiến sĩ nghĩa vụ được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm và tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp cấp bậc hàm như đang trong thời gian tại ngũ.

Thứ hai, sau khi xuất ngũ, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ, chế độ trợ cấp tạo việc làm và chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm.

Chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội còn được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần: Cứ mỗi năm phục vụ trong lực lượng Công an, được trợ cấp bằng 02 tháng mức lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Chiến sĩ nghĩa vụ khi xuất ngũ mà có thời gian phục vụ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng thì được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp cấp bậc hàm; từ đủ 30 tháng trở lên, được trợ cấp thâm 02 tháng phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng.
Chế độ trợ cấp tạo việc làm đối với chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ bằng 06 tháng mức lương cơ sở. Khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay, được đơn vị đưa về địa phương nơi cư trú hoặc thanh toán tiền tài, xe và phụ cấp đi đường từ đơn vị đến nơi cư trú.
Khi chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư số 43 ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển dụng công chức, thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
Chiến sĩ nghĩa vụ trước khi tham gia nghĩa vụ Công an đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, khi xuất ngũ được tiếp nhận vào học tại các trường đó.
Nếu trước khi tham gia nghĩa vụ Công an đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ chiến sĩ nghĩa vụ được cơ quan, tổ chức đó tiếp nhận lại, bố trì việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Thứ ba, trong thời gian tại ngũ, thân nhân chiến sĩ nghĩa vụ (Bố đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp…) được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất
Thân nhân của chiến sĩ nghĩa vụ được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro. Khi thân nhân bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần; từ trần, mất tích được trợ cấp 2.000.000 đồng/suất. Gia đình chiến sĩ nghĩa vụ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần.
Thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là quyền lợi và nghĩa vụ vẻ vang của công dân, là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
- Đối với trường hợp công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo đó, đối tượng được tuyển chọn gồm: Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.  Ngoài ra đối tượng được tuyển chọn phải đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định trong Nghị định.
Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, trong năm 2019 sẽ gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3-2019.
Đồng thời, trước đó phải thực hiện khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12/2018.

www.tuyensinhdaihoc.edu.vn