Từ TC nghề và CĐ nghề

Cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 (Công an tỉnh): Làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Mặc dù thay đổi nhiều tên gọi khác nhau, song Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03)- Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hoá trên địa bàn tỉnh, cùng các lực lượng công an tỉnh đảm bảo tốt an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, góp phần tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy KT-XH của tỉnh nhà phát triển.

Để hoàn thành nhiệm vụ đươc giao, nhiều năm qua, Phòng PA83 luôn chủ động, tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống hoạt động phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể,
>>Không thể khắc phục hậu quả thí sinh "mất chỗ oan" do gian lận điểm thi 
>>Vụ gian lận điểm thi: Xác minh phản ánh dấu hiệu đưa, nhận hối lộ

cá nhân xuất sắc Phòng PA 83 nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống.
Tổ chức, triển khai, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; ban hành các quy định về công tác bảo vệ nội bộ, tư tưởng văn hoá và quản lý cán bộ, đảng viên trong quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài… Bên cạnh đó, Phòng PA83 còn thường xuyên hướng dẫn các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng ngừa, bảo vệ an ninh nội bộ; đấu tranh với các hoạt động phá hoại về tư tưởng; đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 (Công an tỉnh) “ Vì sự nghiệp giáo dục”.

>>  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đưa ra khỏi ngành cán bộ, giáo viên liên quan đến gian lận thi cử
>>  Cựu Bộ trưởng Giáo dục: "Gian lận thi cử là tội ăn cắp, hành vi xấu nhất"
>>  Gian lận thi cử Hòa Bình: Lộ thêm nhiều phụ huynh là quan chức
Từ năm 2019 đến nay, Phòng PA83 đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng hàng trăm phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động của 52 lượt đoàn, với 396 lượt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; 37 hội nghị, hội thảo, với 8.710 lượt người tham gia và 5 đoàn khách quốc tế; ngoài ra bảo vệ an toàn các hội nghị, sự kiện lớn do tỉnh tổ chức.
Ông Đinh Hải Sơn, cựu thiếu tá, nguyên là phó đội trưởng Đội Giáo dục thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La, đã tích cực giúp các đối tượng sửa chữa điểm thi trong một số bài thi trong đường dây gian lận thi cử THPT Sơn La
>>  Thi THPT quốc gia : Cán bộ thanh tra chịu trách nhiệm liên đới nếu xảy ra vi phạm
>>  Gian lận điểm thi chấn động Sơn La: Có thí sinh được nâng đến 26,55 điểm!
>>  Kinh hoàng gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Có môn thi được nâng 9,25 điểm!
Phòng PA83 thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở hành nghề y dược tư nhân, giáo dục và đào tạo… qua đó phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm. Từ năm 2000 đến nay, Phòng PA 83 đã phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra 264 đợt, với 748 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, phát hiện 481 cơ sở sai phạm, xử phạt hành chính hơn 473 triệu đồng; phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra 33 đợt, với 1.974 cơ sở ngành nghề y dược, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 527 cơ sở sai phạm, xử phạt hành chính gần 46 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng PA 83 vận động cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; loại trừ các mâu thuẫn gây mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, khiếu kiện phức tạp và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần bảo vệ an ninh nội bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn an toàn.
Ông Đinh Hải Sơn, cựu thiếu tá an ninh, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) thuộc Công an tỉnh Sơn La bị khởi tố do liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.
Đại tá Vũ Hồng Thức, Trưởng Phòng PA83, Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Phòng PA83 không ngừng kiện toàn về tổ chức, từng bước đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ; tích cực giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần cùng các lực lượng Công an tỉnh giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới.

caodangsuphamhanoi.com